Ugrás a tartalomhoz

 

A francia háborúk császári-királyi huszársága, avagy a "legmagyarabb csapatnem" és fénykora a historiográfia tükrében

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/31077/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published
Type = Book Section
Cím:
A francia háborúk császári-királyi huszársága, avagy a "legmagyarabb csapatnem" és fénykora a historiográfia tükrében
Létrehozó:
Réfi, Attila
Dátum:
2015
Téma:
D4 Modern History / új- és legújabb kor története
DB Austria / Ausztria
DN1 Hungary / Magyarország
U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
Tartalmi leírás:
A tanulmány a francia forradalmi és a napóleoni háborúk id?szakában fennállt császári-királyi huszárságra vonatkozó történeti irodalom fejl?dését tekinti át. Kezdve, mintegy alapvet? el?zményként a magyarországinál jóval korábban indult és eleinte sokkal jelent?sebb ausztriai hadtörténetírással. A hivatalos ausztriai hadtörténetírás kibontakozása ugyanis már a XIX. század elején kezdetét vette. Ennek keretében 1808-tól kezd?dött meg az els? ausztriai hadtudományos folyóirat az Oesterreichisch-militärische Zeitschrift kiadása is. A kiegyezést követ?en a közös hadsereg által támogatva az ún. ezredtörténetírás m?faja vált meghatározóvá, az ennek révén született munkák máig a legrészletesebb, nélkülözhetetlen forrásaink a huszárság történetére vonatkozóan. Az els?, széles forrásbázison nyugvó, tudományosnak tekinthet? munkák azonban csak a XIX. század utolsó évtizedeiben születtek.
A tudományos igény? hadtörténetírás megalapozása hazánkban is a XIX. század végén vette kezdetét, amit az els? magyar hadtörténeti folyóirat, a Hadtörténelmi Közlemények megindítása, illetve az els? magyar hadtörténeti összefoglaló munka megszületése jelzett. A két világháború közötti militarizált id?szakban a huszár különösen hangsúlyos, gyakran idealizált szerepet kapott a nemzeti hadtörténetírásban, így a korszak reprezentatív hadtörténeti szintézisében, A magyar katona. Vitézségünk ezer éve cím? munkában és természetszer?leg az 1936-ban napvilágot látott újabb huszármonográfiában is. A második világháborút követ?en ugyanakkor jelent?s mértékben háttérbe szorult a hazai történetírásban, ami még a magyarországi marxista hadtörténetírás legnagyobb vállalkozásaként 1984?85-ben megjelent Magyarország hadtörténete cím? munkában is egyértelm?en érezhet?. A rendszerváltozás id?szakától kezdve viszont, részben a számos hagyomány?rz? egyesületnek köszönhet?en, a huszárság ismét reneszánszát éli, ami a témával foglalkozó irodalomban is tetten érhet?. Jellemz?, hogy 1999-ben és 2000-ben egyaránt napvilágot látott egy-egy színvonalas monográfia a huszárságról. Az ugyancsak 2000-ben megjelent, eddigi utolsó magyar hadtörténeti szintézisben a nemzeti tudat er?södésének köszönhet?en a huszárság szintén jelent?ségének megfelel? bemutatásra került.
Összegezve azonban megállapítható, hogy a címben jelzett téma önállóan kevésszer került feldolgozásra, inkább csak átfogó m?vek keretében, fejezetek szintjén. Ezek is dönt?en egyfel?l ismeretterjeszt? jelleg?ek, másfel?l gyakran több szempontból idejét múltak. Ennek következtében még számos feladat áll a téma kutatói el?tt.
Típus:
Book Section
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Réfi, Attila (2015) A francia háborúk császári-királyi huszársága, avagy a "legmagyarabb csapatnem" és fénykora a historiográfia tükrében. In: A magyar hadtörténetírás története és aktuláis kérdései. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest), pp. 221-238. ISBN 978-963-7097-72-0
Kapcsolat: