Ugrs a tartalomhoz

 

Az érzelmi intelligencia narratív indikátorai

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/28143/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
Az érzelmi intelligencia narratív indikátorai
Ltrehoz:
Pólya, Tibor
Kiad:
Károli Gáspár református Egyetem
Dtum:
2015
Tma:
BF10 Emotions. Affections / érzelem
Tartalmi lers:
Az érzelmi intelligencia mérése szempontjából az érzelmi intelligencia képesség alapú meghatározását valló kutatók számára az egyik legjelentősebb kihívás az érzelmi intelligencia fogalma alá sorolt mentális képességek felhasználásával megoldandó feladatok megalkotása. A tanulmányban amellett érvelek, hogy az érzelmi epizódokról beszámoló történetek konstrukciója olyan mentális tevékenység, amelyben számos olyan mentális képesség részt vesz, amely része a képességként meghatározott érzelmi intelligencia fogalmának. Az állítás érvényességét tesztelő vizsgálat 60 résztvevője hívószavas eljárással érzelmi epizódokat idézett fel. A képesség alapú érzelmi intelligencia mérésére a Vonás Metahangulat Skálát használtam. Az eredmények azt mutatják, hogy az érzelmi intelligencia magasabb szintjével rendelkező személyek gazdagabb érzelmi viszonyt fejeznek ki múltbeli élményükkel kapcsolatban és inkább az érzelemkiváltó helyzet leírására
fókuszálnak mint azok, akik az érzelmi intelligencia alacsonyabb szintjével rendelkeznek. Az eredményeket a mentális működés narratív szerveződését hirdető elképzelés
keretében értelmezem.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Pólya, Tibor (2015) Az érzelmi intelligencia narratív indikátorai. Psychologia Hungarica Caroliensis, 3 (2). pp. 23-38.
Kapcsolat: