Ugrás a tartalomhoz

 

A fejedelmi tábla működése a 16. század második felében

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/27591/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Unpublished


Type = Book
Cím:
A fejedelmi tábla működése a 16. század második felében
Létrehozó:
Bogdándi, Zsolt
Dátum:
2015-09
Téma:
CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan
D4 Modern History / új- és legújabb kor története
Tartalmi leírás:
?A fejedelmi tábla m?ködésének részletesebb ismertetésére nem térhetünk ki. A 16?17. századi erdélyi perjog monografikus feldolgozása még vállalkozóra vár; a vállalkozás nehézségei legfeljebb arányaiban lesznek kisebbek, mint e munkáéi, hisz e m?ködést az igen er?sen szétszórt peres anyagból kell rekonstruálni.? E megállapításokkal zárta Trócsányi Zsolt kormányzattörténeti monográfiájában az Erdélyi Fejedelemség központi bíróságára vonatkozó fejezetét, nekünk pedig e nehézségekkel kellett szembenézni. Az egyik legnagyobb és ? a kutatási korlátozások miatt ? legid?igényesebb feladat maga az anyaggy?jtés volt, célul ugyanis azt t?ztük ki, hogy a Magyar Országos Levéltárban ?rzött hiteleshelyi levéltárak és egyes családi levéltárak állagai mellett, feldolgozzuk a Kolozsvárott ?rzött családi és városi levéltárak 16. század második felére keltezhet? peres iratanyagát. Végül ? zömében a fejedelmi kancellária történetének feltárásán dolgozó kollégánk, Fejér Tamás segítségével ? a központi jogszolgáltatáshoz kapcsolodó több tízezer dokumentum (ítéletlevelek, bírói parancsok, jelentések, ügyvédi beadványok, ügyvédvallások, stb.) másolatát sikerült összegy?jteni. Ekkor azonban az újabb próbatételt az irdatlan mennyiség? okleveles anyag feldolgozása, rendszerezése, regesztázása, a lényeges elemek kiemelése jelentette. Kéziratunk felmerül? hiányosságai az adathalmaz sokaságából és e munka úttör? jellegéb?l fakadnak.
A kutatás célja az Erdélyi Fejedelemség központi igazságszolgáltató szerve, a királyi/vajdai/fejedelmi tábla m?ködésének feltárása volt, az 1556?1600 közötti id?szakban.
Típus:
Book
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Bogdándi, Zsolt (2015) A fejedelmi tábla működése a 16. század második felében. Erdélyi Múzeum-Egyesület. (Unpublished)
Kapcsolat: