Ugrás a tartalomhoz

 

Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/26644/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Conference or Workshop Item
Cím:
Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével
Létrehozó:
Demeter, Gyula
Pajkossy, Péter
Szőllősi, Ágnes
Harsányi, András
Csigó, Katalin
Racsmány, Mihály
Dátum:
2015
Téma:
BF Psychology / lélektan
BF13 Memory and learning / emlékezet, tanulás
RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
Tartalmi leírás:
Obszesszív-kompulzív zavarban (OCD, kényszerbetegség)
a klinikai tünetek egyik lényeges kognitív háttérfaktoraként
legtöbb szerző a végrehajtó rendszer
diszfunkcióját emeli ki (Kuelz és mtsai, 2004;
Abramovitch és mtsai, 2013). A végrehajtó deficit mellett
számos kutatás számol be ugyanakkor vizuális emlékezeti
nehézségekről (pl. Moritz et al., 2003). Az
előadás részletesen tárgyalja az emlékezeti és a végrehajtó
funkciók közti lehetséges összefüggéseket, bemutatva
az ide kapcsolódó legfontosabb elméleti
modelleket, elképzeléseket. Egy korai neuro-pszichológiai
modell azt feltételezi, hogy a frontostriatális
rendszer és a végrehajtó működések zavara együtt járul
hozzá a vizuális-téri emlékezeti problémákhoz
OCD-ben (Savage, 1999). Ebből a feltételezésből kiindulva
saját kutatásunkban elsősorban az alábbi kérdésekre
keressük a választ: Van-e vizuális-téri emlékezeti
deficit OCD-ben az egészséges, korban és végzettségben
illesztett kontrollcsoporthoz viszonyítva? Milyen
összefüggés van a tünetek súlyossága, a végrehajtó feladatokon
nyújtott teljesítmény és az emlékezeti teljesítmény
között? A szemmozgás-regisztráció alkalmas-e
biológiai markerek elkülönítésére OCD-ben? Vizsgálatunkhoz
egy vizuális-téri emlékezeti paradigmát dolgoztunk
ki, melyben a vizsgálati személyeknek egy 5x5
mátrixban megjelenő ingereket (sötét négyzetek) kellett
megjegyezniük, majd 3,5 másodperces késleltetést
követően felidézniük. Az ingerek bemutatása 2 kondícióban
történt (szeriális és szimultán), a szemmozgás
regisztrációjára pedig az ingerek bemutatása, a késleltetés
és a felidézés szakaszaiban került sor. Előzetes
eredményeink alapján azt látjuk, hogy a késleltetés
alatt a betegek kevesebb időt töltenek (dwell time) a
feladat szempontjából releváns területeken (ingerek
helye), mint az egészséges kontrollok. Eredményeink
támogatják elképzelésünket, mely szerint az
eye-tracking technológia alkalmas lehet biológia
markerek azonosítására OCD-ben.
Típus:
Conference or Workshop Item
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Demeter, Gyula and Pajkossy, Péter and Szőllősi, Ágnes and Harsányi, András and Csigó, Katalin and Racsmány, Mihály (2015) Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével. In: Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése, Január 28-31, Szeged.
Kapcsolat: