Ugrás a tartalomhoz

 

A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/26461/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Article
Cím:
A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai
Létrehozó:
Kelemen, Rita
Kincses, Áron
Dátum:
2015-03
Téma:
G Geography (General) / Földrajz általában
GF1 Settlement geography / településföldrajz
H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
HA Statistics / statisztika
HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
Tartalmi leírás:
A jóllét multidimenzionális jelenség, amelyet nehezen lehet diszciplináris keretek közé szorítani. Az emberek jóllétét objektív és szubjektív tényezők egyaránt alakítják, melyek között azonosíthatók egyéni és társadalmi összetevők is. A jóllétnek nincsen általánosan elfogadott meghatározása. A jóllétet értékelésként, felfogásként, absztrakcióként, illetve dinamikus állapotként is kezeli a szakirodalom. Véleményünk
szerint a jóllét az egyén azon meghatározó, saját maga, környezete és a társadalom által kölcsönösen befolyásolt komplex mentális és fizikai állapotát jelenti,
mely az egyén saját életével való általános elégedettségét, a közösségi életben való részvételét, az élet objektív minőségét és annak szubjektív érzetét foglalja magában.
A jóllét tehát időben változó állapot. A szakirodalmi áttekintés során nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar indikátorrendszer kialakítása során nem lehet cél egy európai mutatószámrendszer átvétele, hanem saját, magyar jellegzetességeket is figyelembe vevő struktúra kialakítását szükséges szem előtt tartani.
A multidimenzionális objektív lista elmélet adja a koncepcionális keretét a magyar indikátorrendszernek. Véleményünk szerint az indikátorok kiválasztásakor
a horizontális és a vertikális (egyénekre, társadalmi csoportokra, az egész társadalomra) tagozódásra vonatkozó objektív, szubjektív, önbevalláson és nem önbevalláson alapuló mutatókat is szerepeltetni szükséges a jóllét magyarországi indikátorrendszerében.
Az általunk bemutatott érvek alapján a fenti célokat az alábbi dimenziók elkülönítésével
tudjuk a leginkább megragadni, s általuk összeállítani a hazai jólléti indikátorrendszert:
Anyagi életkörülmények; Munkaidő és szabadidő; Oktatás, tudás, képzettség; Egészség; Mentális közérzet; Lakókörnyezet és infrastruktúra; Társadalmi
tőke, társadalmi részvétel; Társadalmi megújulás.
Típus:
Article
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Kelemen, Rita and Kincses, Áron (2015) A jóllét magyarországi indikátorrendszerének elméleti alapjai. Gazdálkodás, 3 (59). pp. 220-235. ISSN 0046-5518
Kapcsolat: