Ugrás a tartalomhoz

 

A társadalom rétegződése

  • Metaadatok
Tartalom: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_...
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Book
Cím:
A társadalom rétegződése
Létrehozó:
Huszár, Ákos
Székely, Gáborné
Zsom, Brigitta
Kincses, Áron
Közreműködő:
Huszár, Ákos
Dátum:
2015-04
Téma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
Tartalmi leírás:
A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását, a népszámlálási eredményeket pedig kiadványsorozatban teszi közzé. Az előzetes adatokat, valamint a részletes területi információkat bemutató kötetek után a sorozat
tematikus kiadványokkal folytatódott, amelyek egy-egy területhez kapcsoló összeállításokat tartalmaztak. A jelen kiadvány a sorozat 15. kötete, a magyar társadalom rétegződésének fő sajátosságait mutatja be.
A társadalom rétegződése többféle megközelítés alapján vizsgálható, vita tárgyát képezi,
melyik tekinthető a legadekvátabbnak. Ezek közül a népszámlálás során gyűjtött információk
mindenekelőtt azt teszik lehetővé, hogy az egyének társadalmi helyzetét munkaerő-piaci
pozíciójuk, illetve foglalkoztatásuk körülményei alapján ragadjuk meg. Ennek vizsgálata a
Központi Statisztikai Hivatal történetében hagyományosan központi jelentőségű. Az egyének
munkaerő-piaci pozíciójáról is számos különböző módon számot adhatunk. A Központi
Statisztikai Hivatal évtizedekig a munkajelleg-csoportosítás alapján közölte az eredményeit,
a 2001-es népszámlálás adatainak feldolgozása során azonban új, a nemzetközi sztenderdeket
követő társadalmi-foglalkozási rétegsémát dolgozott ki. A mostani kötet előkészítése során
lezajlott szakmai viták pedig egy új klasszifi káció, a foglalkozási osztályszerkezet normatívfunkcionalista
modelljének létrejöttéhez járultak hozzá.
Kiadványunkban e három osztályozás mindegyikét felhasználjuk, a népszámlálási adatokat
mindhárom alapján bemutatjuk. Ennek során a kötet nyomtatott verziójában összefoglaló
táblákat közlünk a réteghelyzettel összefüggő főbb ismérvekre vonatkozóan, illetve térképeket
a rétegződés térbeli aspektusának szemléltetésére. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus
melléklet gazdag táblaanyagot tartalmaz a társadalmi rétegek részletes területi, illetve egyéb
jellemzőire vonatkozóan. Fontosnak tartottuk, hogy az adatközlés mellett a vizsgálataink során
feltárt főbb összefüggéseket is összefoglaljuk, a kötetben ezért tematikus elemző fejezeteket
közlünk a társadalmi rétegződés legfontosabb aspektusaira vonatkozóan.
Azt reméljük, hogy a bemutatott eredményeken túl a kötet fontos információs bázisul szolgál a társadalmistruktúra-, illetve rétegződéskutatás területen folyó kutatások számára, hozzájárul a magyar társadalom mélyebb megértéséhez, illetve ösztönzőleg hat újabb vizsgálatok megindítására, amelyek révén még többet megtudhatunk arról, hogy miként tagolódik a magyar társadalom.
Típus:
Book
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Huszár, Ákos and Székely, Gáborné and Zsom, Brigitta and Kincses, Áron (2015) A társadalom rétegződése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. ISBN 978-963-235-475-0
Kapcsolat: