Ugrás a tartalomhoz

 

A dél-dunántúli és vajdasági autóbusz-közlekedés területi sajátosságai = Regional specialties of bus transport in South Transdanubia and Vojvodina

  • Metaadatok
Tartalom: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2668
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Article
Cím:
A dél-dunántúli és vajdasági autóbusz-közlekedés területi sajátosságai = Regional specialties of bus transport in South Transdanubia and Vojvodina
Létrehozó:
Kovács, Áron
Dátum:
2015
Téma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HE Transportation and Communications
HE11 Transport of persons / személyszállítás
Tartalmi leírás:
A tanulmány célja, hogy összehasonlítsa két régió (Dél-Dunántúl és Vajdaság) autóbusz-személyszállítását, az egyedi tényezőket kiemelje, majd ezeket a saját (természeti-társadalmi) környezetében értelmezze. Rámutat azokra az elemekre, amelyek a közösségi közlekedésfejlesztésben fontos szerepet töltenek be. A közösségi közlekedés megújításának nem kizárólag környezeti hatásai (a légszennyezés csökkentése) vagy társadalmi hatásai (jobb életfeltételek megteremtése, balesetek kockázatának csökkentése, rövidebb utazási idő) vannak, hanem gazdaságélénkítő szerepe is: mivel a munkahely és lakóhely gyakran egymástól távol esik, ezért a rendelkezésre álló munkahelyek viszonylag magas ingázási költségeket rónak az alacsonyabb jövedelmű munkavállalókra. A közösségi közlekedés elsősorban az alacsonyabb jövedelmű lakosok számára fontos, mert a magasabb jövedelemmel rendelkezők egyéni szállítási módra is támaszkodhatnak. Értékesnek találom az autóbusz-közlekedés területi aspektusait értelmezni és bemutatni. A két vizsgált régió közösségi közlekedésének fejlettségbéli eltéréseit nem lehet csupán domborzati adottságokkal magyarázni, hanem a különbségek a társadalmi összefüggésekben (a népességarányban, a háborúk és a gazdasági válság hatásaiban, az eltérő közlekedésszervezésben) keresendők. A vizsgálatok kiindulópontját az autóbusz-közlekedés kínálati oldala jelentette. Már az ellátás megszervezésében is megjelentek területi különbségek, a régió településeit eltérő módon szolgálják ki. Az ok-okozati viszonyok feltárásához, illetve a régión belüli területi különbségek megfigyeléséhez menetrendelemzést alkalmaztam, majd a kapott eredményeket térképen megjelenítve értelmeztem. A közösségi közlekedésben megjelentek olyan térségi központok is, amelyek a hálózat legaktívabb pontjai. A fejlesztésük által (megállóhelyek korszerűsítése, utak korszerűsítése, munkahelyek teremtése, szociális ellátás bővítése) a hátrányos települések felzárkózása is bekövetkezne, amely az egész régió, illetve az ország fejlődésére is jótékonyan hatna.
Típus:
Article
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Kovács, Áron (2015) A dél-dunántúli és vajdasági autóbusz-közlekedés területi sajátosságai = Regional specialties of bus transport in South Transdanubia and Vojvodina. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 135-150. ISSN 2062-9923
Kapcsolat: