Ugrás a tartalomhoz

 

Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban = Regional clusters and agglomeration advantages: manufacturing in Hungarian urban areas

  • Metaadatok
Tartalom: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2697
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Article
Cím:
Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban = Regional clusters and agglomeration advantages: manufacturing in Hungarian urban areas
Létrehozó:
Vas, Zsófia
Lengyel, Imre
Szakálné Kanó, Izabella
Dátum:
2015
Téma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi leírás:
A régiók és várostérségek gazdasági növekedésének és fejl?désének egyik forrása gazdaságuk specializációja. Az a térség, amely képes az ott m?köd? bázis (traded) jelleg? húzóágazatok meger?sítésére, komoly el?nyhöz juthat a területi versenyben. A húzóágazatok azonosításának egyik hasznos eszköze a klaszterek feltérképezése, a régióban meghatározó súllyal bíró, növekedésre képes, innovációs együttm?ködéseken alapuló gazdasági szervez?dések feltárása. Az Európai Unió 2014?2020 közötti regionális politikája is kiemelten kezeli a régiók intelligens szakosodásának el?segítését, amelyben a klaszterek fontos szerepet töltenek be. A dinamikus növekedésre képes bázisszektorok jelent?s része Magyarországon a feldolgozóiparból áll, amelyhez a foglalkoztatottak, az export és a technológiai újítások jelent?s része köt?dik. Jelen tanulmány célja a feldolgozóipari alágak térbeli eloszlásának és klaszteresedéshez szükséges kritikus tömegének felmérése Magyarország nagyvárosi településegyütteseiben, városrégióiban. A klaszterfeltérképezés eredményei felhasználhatók a városrégiók újraiparosodáson alapuló intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához is.
Típus:
Article
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Vas, Zsófia and Lengyel, Imre and Szakálné Kanó, Izabella (2015) Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban = Regional clusters and agglomeration advantages: manufacturing in Hungarian urban areas. Tér és Társadalom, 29 (3). pp. 49-72. ISSN 2062-9923
Kapcsolat: