Ugrás a tartalomhoz

 

A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében

  • Metaadatok
Tartalom: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2687
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Article
Cím:
A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében
Létrehozó:
Póla, Péter
Chevalier, Pascal
Maurel, Marie-Claude
Dátum:
2015-03-01
Téma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi leírás:
A vidékfejlesztésnek a közös agrárpolitika (2007?2013) második pillérébe történ? eredményes integrálásához a helyi szerepl?k kezdeményezéseire épül? közösségi tervezési módszerek elsajátítása szükséges, ami egyben a LEADER egyik célja is: alulról építkez? helyi fejlesztéssel javítani a vidéki térségek helyzetét, hatékonyabbá tenni a forrásfelhasználást. Az Európai Unióban jellemz?en sikeres LEADER-módszer beépült a Nemzeti Vidékfejlesztési Programba és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Tervbe, végrehajtása a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik. Fontos kérdés azonban, hogy a megvalósítás során a magyarországi intézményi és eljárási keretek diktálta sajátos feltételek mennyiben alkalmasak a helyi szerepl?k aktív részvételének ösztönzésére, a helyi demokrácia konszolidálására.
Baranya megyében végzett empirikus kutatásokra építve két szempontból tárgyaljuk a helyi akciócsoportok megszervezésének és m?ködésének kérdését: a partnerségi együttm?ködések összetételén és a szerepl?k közötti hálózatok elemzésén keresztül. Az ?er?s? polgármesterek ? részint vállalt szerepük, részint tekintélyük okán ? központi helyet foglalnak el ezekben a hálózatokban. A LEADER-tengely m?ködését vizsgálva úgy t?nik, az önkormányzatok (jellemz?en a polgármesterek) uralják a programot, és ?k játszanak meghatározó szerepet az akciócsoportok partnerségi struktúrájában.
Az alapelvek értelmében decentralizált, alulról építkez?, az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra egyenrangú partnerségére épít? LEADER program magyarországi megvalósulása így a központi hatalom túlsúlya (a központosított, bürokratikus szabályozási környezet) mellett a helyi hatalom, a helyi önkormányzat dominanciájával jellemezhet?.
Típus:
Article
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Póla, Péter and Chevalier, Pascal and Maurel, Marie-Claude (2015) A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 175-194. ISSN 2062-9923
Kapcsolat: