Ugrs a tartalomhoz

 

Császári-királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792-1815). Életrajzi lexikon. I. kötet A-H

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/22164/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
Császári-királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792-1815). Életrajzi lexikon. I. kötet A-H
Ltrehoz:
Réfi, Attila
Kiad:
Jókai Mór Városi Könyvtár
Dtum:
2015-02
Tma:
CS Genealogy / genealógia
CT Biography / életrajz
D4 Modern History / új- és legújabb kor története
DN Middle Europe / Közép-Európa
U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
Tartalmi lers:
A munkában két, eltérő jelentőségű és súlyú, de egyaránt a császári-királyi elit katonasághoz számító, Magyarországon kevéssé ismert nehézlovas csapatnem törzstisztjei kerülnek bemutatásra a francia forradalmi és a napóleoni háborúk időszakára vonatkozóan.
A páncélos lovagok utódaiként, a vértesek a Habsburg-haderő egyik meghatározó csapatnemét alkották a 17. század elejétől egészen a 19. század második felééig. A lovasított lövésznek számító karabélyosok ugyanakkor csupán rövid életű, átmeneti csapatnemnek bizonyultak a 18. század második felében.
Bár hadkiegészítésük alapvetően az osztrák–német örökös tartományokból és a Vencel-korona országaiból történt, vizsgálatuk magyar szempontból sem érdektelen. Egyrészt a közös, császári-királyi hadsereg fontos alkotóelemei voltak, másrészt tisztikarukban jó néhány magyar, illetőleg magyarországi származású személy is szolgálatot teljesített. Nem utolsósorban pedig gyakran állomásoztatták őket a magyar korona országaiban, így sok esetben szoros kötődés jött létre, illetve erőteljes kulturális transzfer zajlott le az egyes ezredek katonái, főként természetesen a tisztikar, valamint a helyi társadalom között.
Nem utolsósorban pedig a vértes, illetve karabélyos törzstisztek vizsgálata egyúttal magában rejti a tipikusan magyar lovas csapatnemmel, a huszársággal, illetve utóbbi törzstiszti karával történő további összevetés lehetőségét is.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Réfi, Attila (2015) Császári-királyi karabélyos és vértes törzstisztek a francia háborúk idején (1792-1815). Életrajzi lexikon. I. kötet A-H. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. ISBN 978-963-9818-35-4
Kapcsolat: