Ugrs a tartalomhoz

 

A Hallgatói Hálózat mobilizációs jellemzői

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/17844/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book Section
Cm:
A Hallgatói Hálózat mobilizációs jellemzői
Ltrehoz:
Gerő, Márton
Susánszky, Pál
Kzremkd:
Szabó, Andrea
Kiad:
Belvedere Meridionale
Dtum:
2014
Tma:
JA Political science (General) / politológia általában
Tartalmi lers:
"Az elmúlt két év izgalmas időszaka volt a felsőoktatásnak. Nem csupán a szüntelen átalakítások, de az érintettek arra adott reakciói is vizsgálatot érdemelnek. A felsőoktatási érdekképviselet szférája is jelentősen átalakult. Új szervezetek jelentek meg: A Hallgatói és Oktatói Hálózat mintegy paralel szervezetei, ha úgy tetszik kihívói a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezetének. 2012–13 fordulóján úgy tűnt, hogy ezek a szervezetek válhatnak akár rövidtávon is a
felsőoktatási érdekérvényesítés meghatározó szereplőivé, azonban 2013 tavaszától visszarendeződni lát-szik a status quo. Január végén a régebbi, már intézményesült szereplők részvételével létre jött a Felsőoktatási Kerekasztal, a HaHa és az OHA kiszorult a hivatalos érdekképviseletből. Ugyanakkor a 2012-es év, majd 2012–2013 tele mégiscsak hosszabb távú változásokat eredményezett, ami többségében a hallgatók mozgalmainak köszönhető.
A felsőoktatási államtitkár, Klinghammer István tanulmányunk elkészülte előtti napokban nyilatkozott úgy, hogy a Kerekasztalt a diáktüntetések miatt kellett egyáltalán létrehozni. E hatások azonban még csak
most bontakoznak ki, és sorsuk sokban függhet magának a Hálózatnak a jövőjétől. A mozgalom hosszú távú fennmaradását és sikerét nem csupán a kezdetek, hanem az intézményesülés ellentmondásoktól és
konfliktusoktól egyáltalán nem mentes időszaka határozza meg, amely során eldől, hogyan sikerül kiaknáz-ni a környezetben rejlő lehetőségeket és legyőzni az akadályokat, a szervezet fenntartásával – és esetleges
növelésével együtt megőrizni a mobilizációs képességet. Tanulmányunk elsősorban azt vizsgálja, hogy a környezeti és szervezeti tulajdonságok hogyan határozzák meg a mozgósítás lehetőségeit."
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Gerő, Márton and Susánszky, Pál (2014) A Hallgatói Hálózat mobilizációs jellemzői. In: Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Belvedere Meridionale, Budapest.
Kapcsolat:
-