Ugrás a tartalomhoz

 

A városi hősziget területi eloszlásának többváltozós lineáris statisztikus modellje

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/6612/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Book Section
Cím:
A városi hősziget területi eloszlásának többváltozós lineáris statisztikus modellje
Létrehozó:
Bottyán, Zsolt
Unger, János
Közreműködő:
Dormány, G.
Kovács, Ferenc
Péti, M.
Rakonczai, János
Dátum:
2001
Téma:
GE Environmental Sciences / környezettudomány
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HA Statistics / statisztika
Tartalmi leírás:
A városi h?sziget térbeli kifejl?dését nagymértékben meghatározzák a városi felszín ? természetest?l
jelent?sen eltér? ? beépítettségi és geometriai viszonyai. Munkánk célja az, hogy számszer?sítsük a különböz?
területhasznosítású felszínek és a város h?mérséklet-emel? hatását reprezentáló napi maximális átlagos h?szigetintenzitás
közötti mennyiségi kapcsolatot. A városi h?mérsékleti többlet területi eloszlásának meghatározásához
mobil méréseket végeztünk Szegeden 1999 márciusa és 2000 februárja között, különböz? meteorológiai
feltételek mellett. A vizsgálat során a városi felszínt jellemz? tényez?k közül a beépítettségi arányt, az égboltláthatóságot
(sky view factor) és az épületmagasságot alkalmaztuk, valamint a város központjától mért
távolságot is beépítettük modellünkbe, figyelembe véve a város er?sen koncentrikus szerkezetét. A vizsgált
id?szakot felbontottuk két félévre (f?tési és nem-f?tési), mivel a korábbi vizsgálatok alapján kiderült, hogy az
eltér? évszakos meteorológiai feltételek mellett a h?mérsékleti többlet nagysága és eloszlása is különbözik. A
max. h?sziget-intenzitás területi eloszlása mindkét félévben alapvet?en koncentrikus szerkezet?, de lokálisan
jelent?s eltérések is el?fordulnak. A f?tési szezonban a legmagasabb átlagos maximális intenzitás értéke 2,1°C,
míg a nem-f?tési félévben 3,1°C felett volt és mindkét id?szakban a város centrumában helyezkedett el a
maximuma. A vizsgált paraméterek és a maximális h?sziget-intenzitás közötti kapcsolat meghatározására a
lineáris regresszióanalízist alkalmaztuk, melyet megel?zött a paraméterek egyenként való elemzése. Ennek
eredményeképpen két igen er?s sztochasztikus kapcsolatra épül? lineáris egyenletet kaptunk, melyek a
varianciaanalízis során 0,1%-os szinten is reálisnak bizonyultak. Ezen egyenletek alapján a szegedi vizsgált
területre mindkét félévre meghatároztuk az átlagos max. h?sziget-intenzitás térbeli eloszlását, ami jól közelíti a
mért adatokból el?állított h?mérsékleti mez?t. Az átlagos abszolút eltérés mindkét esetben kevesebb, mint
0,5°C-nak adódott. A modell jó kiindulási alapot szolgáltat az id?ben változó meteorológiai elemek bevonásával
egy olyan modell kidolgozásához, amely a h?sziget térbeli és id?beli eloszlásának el?rejelzésére is alkalmas
lehet. Mindezek mellett a kapott eredmények alkalmazhatóak más ? Szegedhez hasonló méret? ? városok
h?mérséklet-emel? hatásának becsléséhez is.
Típus:
Book Section
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Bottyán, Zsolt and Unger, János (2001) A városi hősziget területi eloszlásának többváltozós lineáris statisztikus modellje. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén: A Magyar Földrajzi Konferencia 2001 CD kiadványa. SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, pp. 1-8. ISBN 963-482-544-3
Kapcsolat: