Ugrás a tartalomhoz

 

A magyar közlekedés hálózatai és az európai csatlakozás

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/4504/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Book Section
Cím:
A magyar közlekedés hálózatai és az európai csatlakozás
Létrehozó:
Fleischer, Tamás
Közreműködő:
Ehrlich, Éva
Kiadó:
Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja
Dátum:
1999
Téma:
HE1 Transportation / szállítás
JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa
Tartalmi leírás:
A tanulmány a magyar közlekedés kínálati jellemz?inek bemutatásakor els? helyen említi a hálózat történelmileg kialakult centralizáltságát, amit a legutóbbi, s?t a napjainkban folyó fejlesztések sem csökkentenek, hanem éppen tovább er?sítenek. Egy másik tapasztalt tulajdonság a kínálati elemek fenntartásának tartós elhanyagolása, ennek hatása mind a hálózatot, mind a járm?parkot átfogóan jellemzi. Az érvényben lév? hivatalos közlekedéspolitika elemzése kapcsán a tanulmány egy harmadik általános folyamatot is megemlít: eszerint fejlesztési elképzeléseiben valamennyi alágazat a közlekedésnek ugyanazt a szeletét, nevezetesen a nemzetközi és a tranzitforgalmat kívánja kiszolgálni, és másodlagosként kezeli az alaphálózatokat és a bels? kapcsolatokat. -
A közlekedés keresleti oldalát a nyolcvanas évek végéig az alacsony tarifaszintb?l adódóan nemzetközi összehasonlításban is jelent?s túlkereslet jellemezte, a gazdaság szállításigényessége igen magas volt. 1988 és 1993 között az átalakulással járó sokk következtében a GDP egy évtizeddel korábbi szintre, a szállítási volumen pedig két évtizeddel korábbi szintre esett vissza. Az 1994-t?l megindult emelkedés kapcsán sajnálatosan gyakran a korábbi növekedési pálya visszaállítása fogalmazódik meg célkit?zésként, ahelyett, hogy a szakma komolyan számot vetne a közlekedésnek az új helyzetben kialakítandó új szerepével. -
Az intézményi átalakulást stratégia és koncepció hiánya jellemzi, ennek következtében a közlekedési szakma inkább elszenvedi, mint tudatosan irányítja az átalakulást. A tanulmány röviden érinti az állam szerepének változását, a liberalizáció kihívását, a finanszírozás és a méltányosság szempontjainak érvényre jutását; megállapítja, hogy az elmozdulás általában nélkülözi a kérdéscsoportok átfogó áttekintésér?l tanúskodó megfontoltságot. Ez alól az elfogadott közlekedéspolitika sem jelent kivételt. -
Az Európai Unióhoz történ? csatlakozási folyamatban jelenleg túlzott hangsúlyt kap az a várakozás, mely szerint a tagsággal járó legfontosabb el?nytényez? az, hogy megnyílnak az ország el?tt bizonyos támogatási források és egyes ágazatok t?keinjekcióhoz jutnak. Ezzel a várakozással mi magunk segítjük el?, hogy el?térbe kerüljenek a csatlakozás formai kritériumai (?nehogy késedelmet szenvedjünk, lemaradjunk?), és háttérbe szorulnak azok a szakmai meggondolások, amelyek a gazdaság bels? felvev?képességét, adaptivitását növelnék, és ezzel lehet?vé tennék mind az eredményesebb bels? fejl?dést, mind a potenciálisan számításba vett források hasznosulását.
Típus:
Book Section
PeerReviewed
Formátum:
text
text
Azonosító:
Fleischer, Tamás (1999) A magyar közlekedés hálózatai és az európai csatlakozás. In: Magyarország csatlakozása az EU-hoz: Tendenciák, fejlesztési és finanszírozási gondok az infrastruktúra néhány ágazatában I. Európai Tükör műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484, 52 . Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja, Budapest, pp. 93-122. ISBN 963-9284-00-9
Kapcsolat: