Ugrás a tartalomhoz

 

Globalizációt másképpen! Az ?antiglobalizációs? mozgalmak céljai és tevékenysége.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/4093/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Book Section
Cím:
Globalizációt másképpen! Az ?antiglobalizációs? mozgalmak céljai és tevékenysége.
Létrehozó:
Artner, Annamária
Közreműködő:
Bernek, Ágnes
Farkas, Péter
Kiadó:
Harsányi János Főiskola, OTKA, MTA VKI,
Dátum:
2006
Téma:
HS Societies secret benevolent etc / szociális szervezetek, mozgalmak, egyesületek
Tartalmi leírás:
A dolgozat arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa, magyarázza, rendszerezze ? de legalábbis mindehhez hozzájáruljon - a globalizációnak nevezett világgazdasági-társadalmi folyamat által kiváltott társadalmi mozgást, annak többé-kevésbé szervezett formáit.
Mindennek érdekében el?ször a nagyobb tiltakozó-megmozdulásokat veszi számba, majd arról szól, mi lehet az oka e mozgás utóbbi években való feler?södésének, a továbbiakban pedig a mozgalmakkal jelz?jével (?antiglobalizációs? vagy ?globalizációkritikai?) kapcsolatos látszólag lényegtelen, valójában azonban fontos tartalmi kérdéseket érint? problémára tér ki röviden.
Ezután regionális kitekintést ad a világ globalizáció-kritikai társadalmi mozgalmairól Latin-Amerika, Észak-Amerika, Nyugat-Európa, Közel-Kelet, Afrika, Kelet-Európa és Ázsia felosztásban. Ezt követ?en a mozgalmak csoportosításának néhány lehet?ségét mutatja be, majd a globalizáció-kritikai szervezeteket tematikus bontásban (a szegénységgel, a kereskedelmi liberalizációval, a pénzügyekkel és eladósodással, a háború és béke kérdésével, a környezetvédelemmel, a kutatással és az információk terjesztésével foglalkozó, továbbá a kapitalizmust egészében bíráló-tagadó és végül a mozgalmakat összefogó szervezetek). A dolgozatot rövid összefoglaló zárja. Néhány kurta, ?mozaik-szer??, a mozgalmakat ?alulról? megvilágító keretes írás igyekszik gazdagítani az olvasóban a szóban forgó társadalmi mozgásról kialakuló képet.
Típus:
Book Section
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Artner, Annamária (2006) Globalizációt másképpen! Az ?antiglobalizációs? mozgalmak céljai és tevékenysége. In: Globalizáció, T?kekoncentráció, térszerkezet (tanulmánykötet) Szerk.: Bernek Ágnes és Farkas Péter. Harsányi János F?iskola, OTKA, MTA VKI,, Budapest, pp. 281-328. ISBN 963 301 482 4
Kapcsolat: