Ugrás a tartalomhoz

 

A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében

  • Metaadatok
Tartalom: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/view/107
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Article
Cím:
A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében
Létrehozó:
Fleischer, Tamás
Kiadó:
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Dátum:
2009
Téma:
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
HE1 Transportation / szállítás
Tartalmi leírás:
A tanulmány policentrikus városhálózaton s?r?n elhelyezked?, de nem összen?tt városi településeket ért, amelyek között er?s kölcsönös kapcsolatok (horizontális együttm?ködések) alakulnak ki, miközben nincsenek egymással klasszikus hierarchikus viszonyban, és kapcsolatuk alapja a specializálódás. A policentrikus városhálózat fejlesztésének az eredményességét nem az min?síti, hogy egyes városokat mennyire sikerül fejleszteni, hanem az, hogy a (városokat is magában foglaló) térség egésze számára mit képes a struktúra nyújtani. A térségen belül választási lehet?séget kínáló sokoldalú kapcsolati hálók képesek a térség számára a policentrikus struktúrát tartósítani és a korábbi monocentrikus felépítéshez képest a változásokhoz való alkalmazkodás, az adaptivitás és a sokirányú együttm?ködés feltételeit biztosítani. E policentrikus hálózati séma a minimális kényszerkapcsolatokhoz képest alternatív, redundáns elérési lehet?ségeket is lehet?vé tesz, tehát látszólag ?pazarló? az egy adott feladat végrehajtására optimalizált hierarchiához képest. Fontos azonban megérteni, hogy a policentrikus városhálózatra nem azért van szükség, mert ez tudná a leghatékonyabban kiszolgálni az ellátási modellt, hanem azért, mert a bels? er?források hasznosításához, a térségi endogén fejl?dés el?mozdításához, a változó körülményekhez történ? alkalmazkodás képességéhez a térségben lév? települések sokoldalú kapcsolatrendszerére van szükség, és ennek a fejl?désnek a bázisa a policentrikus városhálózat. Hosszú távra tervezett létesítményeinknek olyan körülmények között kell helytállniuk, amelyeket ma nem tudunk el?re meghatározni, és amely körülményeket ráadásul folyamatos változás fog jellemezni. Az adaptivitás képességének felértékel?désével a térségi bels? kapcsolatrendszer kiterjedtsége és er?ssége maga is er?forrássá, versenyképességi tényez?vé válik. A feladat nem egyszer?en az, hogy a közlekedést hozzáigazítsuk a policentrikus városhálózat tervezett elképzeléseihez, hanem a két kérdéskörnek van egy közös meta-szintje; ez pedig a fenntartható, méltányos és hosszú távon versenyképes térség formálása.
Típus:
Article
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Fleischer, Tamás (2009) A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 23 (1). pp. 19-42. ISSN 2062-9923
Kapcsolat: