Ugrás a tartalomhoz

 

A Balaton tihanyi térségében végzett algológiai és bakteriológiai tanulmányok eredményeinek értékelése a zooplankton táplálkozása szempontjából.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/3175/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Book Section
Cím:
A Balaton tihanyi térségében végzett algológiai és bakteriológiai tanulmányok eredményeinek értékelése a zooplankton táplálkozása szempontjából.
Létrehozó:
G.-Tóth, László
Padisák, Judit
Közreműködő:
Kárpáti, István
Kiadó:
MTA VEAB
Dátum:
1981
Téma:
QE08 Hydrosphere. Hydrology / hidroszféra, hidrológia
QH301 Biology / biológia
QH540 Ecology / ökológia
Tartalmi leírás:
A zooplankton legvalószín?bb táplálékát jelent? 10 µm-nél kisebb algák egyedszáma egy nagyságrenddel növekedett meg 1975-79 között a tihanyi térség nyári planktonjában. Az összalgaszám 60-80%-át tartósan a 10 µm-nél kisebb algák alkották, míg a fitoplankton biomasszájának maximálisan 16-18%-át tették ki. Ennek táplálkozásbiológiai vetülete, hogy a víz min?ségét rontó alga biomasszának csupán kis része juthat a zooplanktonba, feltételezve, hogy a zooplankton a kis test? fajokat fogyasztja.
Az összbaktériumszám 1977 óta emelkedett. A morfológiai csoportok közül a coccusok voltak a legfontosabbak, a bakterioplankton 80-95%-át tették ki. Ezen belül a víz szervesanyagának lebontásában fontos szerepet kaphattak a kolóniákban lebeg? coccusok, amelyek vihart és a szerves üledék felkeveredését követve szaporodtak el a vízoszlopban. Táplálkozási szempontból fontosak lehetnek ezek, mert egyes tagjaik a zooplankton számára felvehet? méret?ek. A bakterioplankton generációs ideje lecsökkent, nettó produkciója n?tt, 1978 nyarán elérte a nettó els?dleges termelés 55-60%-át. A térség bateriológiai szempontból mezotróf, id?nként eutróf volt. A bakterioplankton fontossága az elpusztuló algatömeg degradációjában növekedett, ami a baktériumfaló szervezetek (protozoák, rotatoriák, daphniák) elszaporodását is maga után vonhatja.
In situ predációs kísérleteinkben a 10 µm-nél kisebb algák által id?egység alatt termelt biomassza 51%-a, a nagyobbaknál 6%-a, bakteriális biomassza 10%-a jutott a zooplanktonba. A balatonvíz nagy lebegtetett biogén mésztartalma (szemcsék mérete 1-7 µm) a zooplankton, különösen az automatikus sz?r? szervezetek táplálékfelvételét és hasznosítását nagyon leronthatja.
Típus:
Book Section
NonPeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
G.-Tóth, László and Padisák, Judit (1981) A Balaton tihanyi térségében végzett algológiai és bakteriológiai tanulmányok eredményeinek értékelése a zooplankton táplálkozása szempontjából. In: A Balaton kutatás újabb eredményei. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Monográfiái, 2 (16). MTA VEAB, Veszprém, pp. 105-123. ISBN 9637121269
Kapcsolat: