Ugrás a tartalomhoz

 

Tájváltozás térinformatikai módszerekkel történő értékelése egy balaton-felvidéki mintaterület (Káli-medence) példáján

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/3146/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Conference or Workshop Item
Cím:
Tájváltozás térinformatikai módszerekkel történő értékelése egy balaton-felvidéki mintaterület (Káli-medence) példáján
Létrehozó:
Szilassi, Péter
Kiss, Richárd
Dátum:
2001
Téma:
G Geography (General) / Földrajz általában
GA Mathematical geography. Cartography / földméréstan, geodézia, térképészet
Tartalmi leírás:
Az utóbbi öt évtized gazdasági, politikai, változásai alapvet?en átformálták hazánk olyan területeinek tájszerkezetét is, melyek különleges táji, tájesztétikai értéket képviselnek. Ilyen terület a Káli-medencében található Fekete-hegy, mely a medencével együtt 1984-
óta védelem alatt áll, és 1997-óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezi. A hegyre korábban a domborzati elemekhez stabilan köt?d? tájhasználati formák voltak a jellemz?ek. A hegy bazaltfennsíkján az erd?gazdálkodás, lejt?jén a sz?l?m?velés, míg a hegy lábánál, és a medence alján a legeltet? állattartás és a szántóföldi növénytermesztés volt a domináns.
A hatvanas évek elején a term?földek szövetkezeti tulajdonba kerültek, mely más borvidékékekhez hasonlóan (CSORBA, P. 1989, 1999) Fekete-hegy lejt?jén is jelent?sen átrendezte a sz?l?területek térszerkezetét. A sz?l?k a hegylejt? fels?, meredekebb szakaszáról a nagyüzemi módszerekkel is könnyen m?velhet? hegylábi ?szoknya? területére szorultak vissza.
A második jelent?s mérték? tájszerkezeti változás a hetvenes évekt?l indult meg, amikor Fekete-hegy területén (a Balaton-felvidék többi tanúhegyéhez hasonlóan) a hagyományos
agrárfunkció háttérbe szorulásával párhuzamosan a rekreációs funkció került el?térbe, és ezzel magyarázhatóan a nyaralók, hétvégi házak számának növekedése miatt a terület beépítettsége jelent?sen n?tt (BÖHÖNYEY Á. - SZANTKUTY G 1982).
A harmadik jelent?s területi átrendez?dés a rendszerváltást követ? privatizáció következében ment végbe, mely egyfajta visszarendez?dést eredményezett a sz?l?k területiségében. A homogén hegylábi parcellák helyét ismét a meredekebb, és magasabb helyzet? lejt?ket is hasznosító gazdálkodás vált dominánssá, míg a hegylejt? beépítettsége tovább növekedett.
Dolgozatunkban a mintaterületen végbement tájszerkezeti változások számszer?sítésének (mérésének), és térbeli ábrázolásának néhány kvantitatív módszerét, és e módszerek
alkalmazásának néhány eredményét mutatjuk be.
Típus:
Conference or Workshop Item
NonPeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szilassi, Péter and Kiss, Richárd (2001) Tájváltozás térinformatikai módszerekkel történő értékelése egy balaton-felvidéki mintaterület (Káli-medence) példáján. In: Földrajzi kutatások - Magyar Földrajzi Konferencia, 2001. október 25-27., Szeged, Hungary.
Kapcsolat: