Ugrás a tartalomhoz

Egy öregdiák vallomása

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/08800/08841
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Szépirodalom, népköltészet
Cím:
Egy öregdiák vallomása
alcím: Emlékképek szubjektív korrajz keretében
egységesített cím: Egy öregdiák vallomása
Létrehozó:
Toró Árpád
sajtó alá rendez?: Székely Gyöngyi
illusztrátor: Maszelka János
elektronikus rögzítés: Róth András Lajos
Dátum:
2010-11-09 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom
Kortárs magyar irodalom
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Gyökerek
Indulás el?tt
"Per spinas ad rosas"
Nagyvakáció
Az újrakezdés
Ismét a kollégiumban
Újfajta diákélet
"Maturandus"
Kivonat: Fülszöveg
"... a fiatalabb generációk nemzeti történelmünket rosszul, vagy egyáltalán
nem ismerik [...] ha mi ezeket a történelmileg determinált vonásokat
helyesen ismerjük fel és tudatosítjuk, az nagyon hasznos lehet, tartást
adhat az emberiségnek. De nem a balsorskutatás, hanem a történelmi
teljesség feltárása és megismertetése az, ami a nemzeti tudat zavarást
segít feloldani."
Juhász Gyula ezen meglátására érkezik ez az emberi sorsokat idéz?,
múltébreszt? önéletrajzi tájékoztató, mely adatközl? jellege folytán
nemcsak a "meseh?s" korosztálya, hanem a következ? nemzedékek számára is
hasznosnak vélhet?. A maga helyét tudatosan keres?, tájékozódni kívánó utód
rátalálhat a gyökerekre - a szül?földre; térben és id?ben egy korábbi
nemzedék emberi-, valamint nemzeti közösségeire. A teljesség igénye
nélkül, saját összefüggéseiben értékelve, eszmei vonatkoztatásokban veszi
számba mindazt, amit érdemes és talán már ki is lehet mondani - anélkül,
hogy szépírói babérokra pályázna. A könyörtelenül szigorú erkölcsön alapuló
meglátások szerint a meg- és helybenmaradásunkat veszélyeztet? tényez?k,
nemcsak körülöttünk és felettünk, hanem bennünk is rejlenek.
Mindamellett, hogy tenni kíván valamicskét szellemi er?nk er?sítése
céljából - e könyv tulajdonképpen a legkövetkezetesebb kalauz írója
személyiségének megismeréséhez, aki szókimondásával sem magát, sem
másokat nem kímél.
A szerkeszt?
megjegyzés: Illusztrált.
megjegyzés: A székelyudvarhelyi Haáz Rezs? Múzeum Tudományos Könyvtárának állományából.
Nyelv:
magyar
Típus:
emlékiratok
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-08841
urn:nbn:hu-98251 (URI)
Forrás:
Egy öregdiák vallomása : emlékképek szubjektív korrajz keretében / Toró Árpád ; ... sajtó alá rend. Székely Gyöngyi ; [a grafikák Maszelka János munkái]$Székelyudvarhely : Szerz?, 1995$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/826790
Kapcsolat:
Toró Árpád: Volt egy osztály (http://mek.oszk.hu/08100/08177/)
Toró Árpád: Kapa mell?l a kaszás ellen (http://mek.oszk.hu/08800/08854/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.