Ugrás a tartalomhoz

 

A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára = The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the literature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2196/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára = The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the literature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry
Létrehozó:
Szávai, Dorottya Anna
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
Tartalmi leírás:
A vers párbeszédre hív. Még akkor is, ha a benne megszólaló hang látszólag 'magában beszél' vagy 'hátat fordít' az olvasónak. A költői szöveg elválaszthatatlan a szubjektumtól. Még akkor is, ha a lírai beszélő mindent megtesz, hogy elrejtse beszéde alanyát. Kutatásunkban e kettős kérdést vizsgáljuk: a líra dialogikusságának különféle módozatait, a versben keletkező szubjektum önmegosztó eljárásait, illetve a költői mű dialogikusságának és alanyiságának összefüggéseit. A projekt eredményeinek összegzéseként elkészült kötet egyfelől a dialógus elméleti kérdéseire keresi a választ, s ebben Bahtyin dialóguselmélete, illetve az aposztrophé alakzatával kapcsolatos elgondolások szolgálnak legfőbb teoretikus hátteréül. Másfelől Pilinszky János, Tóth Krisztina és Kemény István versszövegeinek interpretációjával kívánja feltárni dialógus és szubjektum szövevényes viszonyát. A 'te' alakzatai a költemény dialogikusságát az 'én-te' figurában kettévált, majd megosztottságában önmagát a költői szövegben újraalkotó lírai szubjektum felől gondolja el. | Poems always indicate dialogue. It is so even if the poem's voice looks like telling a monologue or turns the back on the reader. The lyric text can't be separated from the personality, even if the speaking voice tries to hide the subject of the poem. This essay is to exam the duality of the lyric dialogocities and the poetical subjects self-divided methods just as the relationship between the poetical texts' subjectivity and objectivity. This research on the one hand is based on Mikhail Bakhtin's theories of dialogicity ; on the other hand on the different concepts of the apostrophes' figures. The book's second part includes some poems's interpretation of János Pilinszky, István Kemény and Krisztina Tóth. This book, The Figures of You, is going to reveal the difficult connections between the dialog as a form and the nascent personality as a subject in the poem.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szávai, Dorottya Anna (2009) A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára = The figures of the ''You'', ''Dialogicity'' and poetics of the pray in the literature of modernity and late-modernity - in consideration of János Pilinszky's poetry. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: