Ugrás a tartalomhoz

 

Társas megküzdési minták és identitáskonstrukciós folyamatok azonosítása történelmi tárgyú elbeszélésekben = Exploring coping strategies and processes of identity construction in fictional and non-fictional historical narratives

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2385/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Társas megküzdési minták és identitáskonstrukciós folyamatok azonosítása történelmi tárgyú elbeszélésekben = Exploring coping strategies and processes of identity construction in fictional and non-fictional historical narratives
Létrehozó:
László, János
Bigazzi, Sára
Ehmann, Bea
Kőváriné Somogyvári, Ildikó
Pólya, Tibor
Ujlaky, Judit
Vincze, Orsolya
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2010
Téma:
BF04 Ethopsychology / néplélektan - etnopszichológia
H Social Sciences (General) / társadalomtudomány általában
Tartalmi leírás:
Kísérleti kutatásokkal igazoltuk, hogy a csoportközi észlelésben a saját csoport iránti pozitív elfogultság, illetve a külső csoportok negatív megkülönböztetése akkor jelentkezik, ha a helyzetben a csoportok közötti történelmi konfliktus aktualizálódik. Az észlelésben megnyilvánuló elfogultság függ a személyek nemzeti azonosulásának típusától és mértékétől. Ugyanebben a kísérletsorozatban kidolgoztuk és igazoltuk a történelmi pályához kapcsolódó kollektív érzelmek kategóriáját. A kutatás céljára kifejlesztett tartalomelemző eszközökkel három történelmi esemény (honfoglalás, kiegyezés, Trianoni békeszerződés) szöveges bemutatását elemeztük 1900-tól napjainkig megjelent középiskolás történelem könyvekben, illetve 16 történelmi eseményt elemeztünk kortárs általános-és középiskolai tankönyvekben valamint egy 500 fős mintától nyert laikus történelmi elbeszélésekben. Az eredmények azt mutatták, hogy mind a történelemkönyvek, mind a laikus elbeszélések a magyar csoportot illetően alacsony ágenciájú identitást közvetítenek. A huszadik századi traumatikus események kognitív elaborációja csak az utóbbi évtizedben indult meg. A történelmi regények identitás közvetítő funkciójának tartalomelemzéses vizsgálatiban megállapítottuk, hogy a csoportközi konfliktust elbeszélő szövegek kategoriális empátiát hívnak elő. A regények magyar szereplőinek érzelmi készletét a depresszív dinamika jellemzi. Nagy számban jelennek meg a történelmi pályához kapcsolódó érzelmek. | Experimental research provided evidence that ingroup favoritism in intergroup perception is enhanced by actualization of historical intergroup conflict. Ingroup favoritism depends on type and strength of national identification. In a series of experiments we have elaborated and verified the category of historical trajectory related emotions as a type of collective emotions. Content analytic tools which have been developed for the purpose of studying historical texts were used to analyzing three historical events in high school history books published from 1900 on. Similar study was carried out with 16 historical events in contemporary secondary school and high school history books, and with lay history stories gathered from a stratified sample of 500 subjects. Results show that both history books and lay stories transmit a kind of national identity which is characterized by low agency. Cognitive elaboration of the traumatic events of the twentieth century has begin only int he past decade. Studies of historical novels' functions in mediating national identity provided evidence that narratives on intergroup conflicts evoke categorial empathy. Emotional repository of Hungarian characters is dominated by depressive dynamics. There is a high frequency of historical trajectory related emotions.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
László, János and Bigazzi, Sára and Ehmann, Bea and Kőváriné Somogyvári, Ildikó and Pólya, Tibor and Ujlaky, Judit and Vincze, Orsolya (2010) Társas megküzdési minták és identitáskonstrukciós folyamatok azonosítása történelmi tárgyú elbeszélésekben = Exploring coping strategies and processes of identity construction in fictional and non-fictional historical narratives. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: