Ugrás a tartalomhoz

 

A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai = The changes in 20th century rural architecture, interior furnishings and way of life

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2619/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai = The changes in 20th century rural architecture, interior furnishings and way of life
Létrehozó:
Cseri, Miklós
Sári, Zsolt
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2010
Téma:
GT Manners and customs / néprajz, szokások, hagyományok
Tartalmi leírás:
A program alapvető célja, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 20. századi épületegyüttesének létrehozásához megfelelő mennyiségű, helyszíni kutatásokon alapuló adat álljon rendelkezésre, sikerrel járt. Az újabb adatfelvételek, gyűjtések nemcsak a mai múzeumban őrzött anyag kiegészítését szolgálták, hanem hozzásegítettek a jelenkori népi építészeti és életmódbeli változások megfelelő mélységű felméréséhez is, hozzájárultak a modernizáció előrehaladásának dokumentálásához, s lehetőséget teremtenek hagyományos formák továbbélési törvényszerűségeinek megértéséhez. A kutatási program újszerűségét nemzetközi viszonylatban az adja, hogy nem egy-egy példát kíván bemutatni, hanem épületegyüttes formájában egy korszak legfontosabb, emblematikus épületeit, az ezekhez köthető lakáskultúrát, valamint életmódváltozásokat, életmód- és életvilág modelleket kíván egy "tájegységben" bemutatni. A kutatómunkában közvetlenül vettek részt a Debreceni-, Pécsi Egyetem és az ELTE néprajzi tanszékeinek hallgatói. A projekt lehetővé tette, hogy a néprajz szakos hallgatók, és a PhD képzés résztvevői az eddigieknél jóval nagyobb időtartamban, változatosabb tematikával és hatékonyabban vehessenek részt terepmunkában, ezen alapuló néprajzi kutatásokban. A kutatás eredményei, több száz gyűjtési nap interjúi , az épületfelmérések, és a fotódokumentáció a múzeum adattárában került elhelyezésre. A legfontosabb eredmények a "Vidéki életmódváltozások a 20. században" című tanulmánygyűjteményben jenetek meg. | The main purpose of the program - to have sufficient data to the establishment of buildings from the 20th century in the Hungarian Open Air Museum on the basis of local researches has been successful. The new research and the additional collection of information and objects serve not only the completion of the material, preserved in the museum but help in surveying the changes taking place in present-day architecture and way of life, contribute to the documentation of the development of modernisation and make it possible to understand the laws of survival concerning traditional forms. In an international setting the novelty of our research program is provided by the fact that it does not want to represent one example, but in the form of a building complex it tries to display the most important and emblematic buildings of an age and the interiors, ways of life, connected to these edifices in a "regional unit". Students from the different universities participated directly in the research work. The project made it possible for them to take part in the fieldworks, in the etnographical researches for longer time, in more varied topics and much more sufficiently. The results of the researches, the interviews of more hundred collection days, building surveys, photo documentations have been placed (preserved) in the Archives of our museum. The most important results have been published in our conference-book of "The rural lifestyle in the 20th century"
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Cseri, Miklós and Sári, Zsolt (2010) A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai = The changes in 20th century rural architecture, interior furnishings and way of life. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: