Ugrás a tartalomhoz

 

Algebraosztályok és klónok = Classes of algebras and clones

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2488/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Algebraosztályok és klónok = Classes of algebras and clones
Létrehozó:
Zádori, László
B. Szendrei, Mária
Czédli, Gábor
Dormán, Miklós
Maróti, Miklós
Szabó, László
Szendrei, Ágnes
Waldhauser, Tamás
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2010
Téma:
QA72 Algebra / algebra
QA Mathematics / matematika
Tartalmi leírás:
Főbb eredményeink a következők. Beláttuk, hogy többségi kifejezésfüggvény létezése eldönthető véges algebrákra. Igazoltuk, hogy bármely nem-triviális idempotens Malcev-feltételt teljesítő véges algebrának van gyenge többségi kifejezésfüggvénye, és 2-uniform kongruenciái felcserélhetőek. Bizonyítottuk, hogy a k-parallelogramma-kifejezéssel rendelkező véges, reziduálisan kicsi algebrák és a véges 2-nilpotens csoportok kifejezésfüggvényeinek klónját véges sok reláció meghatározza. Új dichotómiatételeket kaptunk a kényszer-kielégíthetőségi problémára és az egyenletrendszer-megoldhatósági problémára. Számos új eredményt kaptunk hálók kombinatorikai vonatkozásairól, fraktál- és féligmoduláris hálókról. Struktúratételeket bizonyítottunk az E-tömör lokálisan inverz félcsoportokra, az E-unitér majdnem faktorizálható ortodox félcsoportokra, valamint kiterjesztettük a majdnem faktorizálható inverz félcsoportok elméletét a lokálisan inverz félcsoportok osztályára. Jellemeztünk bizonyos transzformáció-monoidokat, amelyek egyelemű monadikus intervallumot határoznak meg a klónhálóban. Leírtuk a centralizátorklónt véges, egyszerű, idempotens algebrák és bizonyos kongruencia disztributív varietást generáló véges algebrák esetén. Új eredményeket kaptunk 3-változós többségi függvénnyel rendelkező minimális klónokra. Beláttuk, hogy a kompozícióra zárt függvényosztályok hálója kontinuum számosságú a kételmű halmazon, és leírtuk e háló szerkezetét. | Our main results are as follows. We proved that the existence of a near-unanimity term operation is decidable for finite algebras. We showed that if a finite algebra admits a nontrivial idempotent Maltsev condition, then it has a weak near-unanimity term operation, and its 2-uniform congruences permute. We proved that the clone of any finite residually small algebra with a k-parallelogram term operation and any finite 2-nilpotent group is determined by finitely many relations. We obtained new dichotomy theorems for the constraint satisfaction problem and for the solvability problem of systems of equations. We proved a number of theorems on the combinatorial aspects of lattices and on fractal and semimodular lattices. We obtained new structure theorems for E-solid locally inverse semigroups and E-unitary almost factorizable orthodox semigroups. Furthermore we extended the theory of almost factorizable inverse semigroups to the class of locally inverse semigroups. We characterized certain transformation monoids which determine a one-element monoidal interval in the lattice of clones. We described the centralizer clones of finite simple idempotent algebras and of certain algebras in congruence distributive varieties. We obtained new results on the minimal clones containing majority operations. We proved that on the two-element set the lattice of function classes closed under composition has the cardinality of the continuum, and described the structure of this lattice.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Zádori, László and B. Szendrei, Mária and Czédli, Gábor and Dormán, Miklós and Maróti, Miklós and Szabó, László and Szendrei, Ágnes and Waldhauser, Tamás (2010) Algebraosztályok és klónok = Classes of algebras and clones. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: