Ugrás a tartalomhoz

 

A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői = Geographical features of the transformation of housing market in Hungary

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2127/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői = Geographical features of the transformation of housing market in Hungary
Létrehozó:
Kovács, Zoltán
Berényi, István
Egedy, Tamás
Székely, Gáborné
Udvarhelyi, Gergely
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
G Geography (General) / Földrajz általában
GF1 Settlement geography / településföldrajz
Tartalmi leírás:
A kutatás célja olyan vizsgálatok lefolytatása volt, amelyek révén meghatározhattuk az ország térszerkezetében, az egyes kiválasztott típustérségekben, ill. városokban a lakáspiac és a lakásmobilitás változásainak irányát és intenzitását. Ezzel nem csupán a területi egyenlőtlenségek egy sajátos aspektusát kívántuk feltárni, de hipotéziseink szerint következtetéseket vonhattunk le az ország urbanizációs viszonyaira, a migráció fő célterületeire is. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy hazánkban a már korábban is meglévő területi egyenlőtlenségek a rendszerváltozást követően jelentősen fölerősödtek. Ebben olyan tényezők játszottak szerepet, mint a népesség fokozódó demográfiai és jövedelmi polarizálódása, a lakosság életmódjában és a lakófunkcióhoz fűződő viszonyában bekövetkező változások, vagy a hazai és nemzetközi vándorlás következményei. Mindezek együttes eredményeként hazánk térképén dinamikusan fejlődő, vagy megújuló lakáspiaccal jellemezhető területek alakultak ki szemben műszaki-technológiai szempontból leszakadó, kiürülő lakásállománnyal rendelkező térségekkel. Vizsgálataink alapján kijelölhető volt, hogy 1990 után hazánkban a lakáspiac dinamizmusa térségi szinten a gazdasági prosperitás, a migráció (szub- és dezurbanizáció), a demográfiai hatások és az idegenforgalom függvényében alakult. Az is megállapítható volt, hogy a figyelembe vett négy tényező között igen szoros az összefüggés, jelentős az átfedés, s igen gyakran egymást erősítik. | The main aim of the research was to determine the main directions of the transformation of housing market and residential mobility in Hungary with special attention to the long-term changes in the spatial structure of the whole country and some selected regions. With these investigations we wanted to highlight not only certain aspects of regional inequalities within Hungary, but also the main trends of urbanisation and migration after 1990. On the basis of our research it can be concluded that regional inequalities on the housing market of Hungary, which existed already prior to 1990, have considerably increased over the last two decades. Among the determining factors the growing demographic and income differences of the society, the changes in the life-style of the population and the appearances of new housing forms, just like the changing pattern of the domestic and international migration can be mentioned. As a consequence of these factors dynamic regions with rapidly modernising housing stock as well as regions with declining housing market can be distinguished on the map of Hungary. Our investigations revealed that in the dynamism of regional housing markets four factors seem to be decisive, these are economic prosperity of the region, migration (both sub- und desurbanisation), demographic feature of the local society and tourism. These factors are regionally highly overlapping and very often they confirm each other.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Kovács, Zoltán and Berényi, István and Egedy, Tamás and Székely, Gáborné and Udvarhelyi, Gergely (2009) A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői = Geographical features of the transformation of housing market in Hungary. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: