Ugrás a tartalomhoz

 

A klíma hatása a harasztok (zsurlók, páfrányok) fejlődésére és elterjedésére a mecseki kora-jura vegetációban = Climatic influence on occurrence and growth of Pteridophyta in Early Jurassic vegetation in the Mecsek Mountains

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2351/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A klíma hatása a harasztok (zsurlók, páfrányok) fejlődésére és elterjedésére a mecseki kora-jura vegetációban = Climatic influence on occurrence and growth of Pteridophyta in Early Jurassic vegetation in the Mecsek Mountains
Létrehozó:
Bókáné Barbacka, Mária
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2010
Téma:
QH526 Paleontology / őslénytan
Tartalmi leírás:
A magyarországi kora-jura lelőhely a mecseki feketeszén kitermelési helyekhez, Pécs és Komló környéken kötődik. A harasztok (zsurlók és páfrányok) feldolgozása fontos fejezetként szerepel a teljes flóra rekonstruálásában. A lelőhelyről számos zsurló (285 db) és páfrány (884 db) került elő. A zsurlókat (Sphenophyta) két nemzetség képviseli, a Neocalamites (1 faj) és Equisetites (3 faj). A páfrányok (Pteridophyta) 11 nemzetségbe tartoznak és ezeken belül 14 fajba (ebből egy új faj). Ezzel a mecseki flórában a harasztok csoportja a leggazdagabb fajokban. A mecseki terület a kora jurában delta jellegű volt. Ökoszisztémájának rekonstruálása három módon történt. A morfológiájuk, az esetleges társuló fajok adaptív elemzésével, és a pollen és spóra analízis segítségével. Mindhárom módszer megegyező eredményt adott. A területen, Abbink modellje szerint, a harasztok többsége (Equisetites és a páfrányfajok zöme) az alacsony térszíní nedves környezetet foglalták el. A Neocalamites és néhány páfrányfaj az alacsony térszíní szárazabb területhez alkalmazkodtak, míg folyóparti sávokban és az elmocsarasodott területeken csekély számban voltak jelen. A harasztok leginkább azokkal a növényfajokkal társultak, melyek ugyanarra a nedves környezetre mutattak adaptációs tendenciát. A project értékes adatokkal szolgál a környezeti modellezéshez a paleobotanikusak és palinológusak számára és segíti az ökoszisztémák működési mechanizmusainak megértésében. | The Hungarian Liassic macroflora locality is connected to the coal deposits in the Mecsek Mts., (southern Hungary). The study of sphenophytes and pteridophytes provided data to the reconstruction of the whole flora from this locality. Sphenophyta are represented by two genera, Neocalamites (1 species) and Equisetites (3 species). Pteridophyta were attributed to 11 genera and 14 species, and thus, they form the most diverse group within the flora from the Mecsek Mts. The environment of the Early Jurassic in the territory of the Mecsek Mts. is known as a delta plain. Reconstruction of plant ecosystems was provided by three ways: investigation of the morphology of plants and their adaptative features, similar study of other species co-occurring on the same stone slabs, as well as the palynological analysis. All methods gave comparable results. According to the Abbink's model of environment, most of the taxa (Equisetites and the majority of ferns) were adapted to the conditions of wet lowland. Neocalamites and some fern species occurred in the dry lowland, while the swampy habitats and those along river banks were rather poor in taxa and number of both horsetails and ferns. The obtained results of the project both macro- and microflora help in the explanation of the paleoecology of Spenophyta and Pteridophyta from the Hungarian Liassic and are useful for precising ecological models prepared for palynological interpretations.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Bókáné Barbacka, Mária (2010) A klíma hatása a harasztok (zsurlók, páfrányok) fejlődésére és elterjedésére a mecseki kora-jura vegetációban = Climatic influence on occurrence and growth of Pteridophyta in Early Jurassic vegetation in the Mecsek Mountains. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: