Ugrás a tartalomhoz

A Szendr? környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus id?szakában

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/08100/08101
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Történelem, helytörténet
Néprajz, antropológia
Szociológia, társadalomkutatás
Cím:
A Szendr? környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus id?szakában
sorozatcím: Borsodi kismonográfiák
egységesített cím: Szendr? környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus id?szakában
Létrehozó:
Szuhay Péter
Dátum:
2010-03-19 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Ipartörténet
agrártörténet
Falu, város
paraszti gazdálkodás
Helytörténet, helyismeret
Magyar néprajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. Bevezetés
II. Telekrendezés - társadalmi rétegz?dés
III. A falvak és határaik
IV. A földm?velés
V. Állattartás
VI. Háziipar
VII. Kereskedelem - pénzgazdálkodás
VIII. Összefoglalás - (A tradicionális falu felbomlása)
Irodalom
Economy in the villages near Szendr? during the capitalism
Die Bauernwirtschaften in den Dörfern bei Szendr? zur Zeit des Kapitalismus
Kivonat: Ismertet?
Dolgozatomban egy kisebb terület, nevezetesen a Szendr? környéki falvak
paraszti gazdaságtörténetének megírására vállalkozom. A tanulmány
els?sorban a 19. század második, és a 20. század els? felének - azaz a
kapitalizmus korának - paraszti gazdaságával foglalkozik: a termeléssel
(földm?velés, állattartás stb.), az esetleges értékesítéssel, és némiképp
a fogyasztással.
Különösen fontos kérdésként vet?dik fel, hogy a kapitalizmus kínálta
lehet?ségek hogyan valósulnak meg; pontosabban fogalmazva, a népesség
növekedése, a társadalom differenciálódása során egyes háztartások
(gazdaságok) milyen mértékben vesznek részt a mez?gazdasági árutermelésben.
A lehet?ségeket pozitívan használják-e ki (gépesítés, a termelés
intenzívebbé tétele, piac), avagy a paraszti lét perifériájára szorulva,
a mez?gazdasági munkán kívül más tevékenység után is nézve, miként marad
óhajtott cél a viszonylagosan önellátó gazdaság megteremtése. Az ehhez
vezet? út azonban egyre inkább megbontja a parasztság sorait, a társadalmi
mobilitás a tradicionális falu hanyatlásához vezet. Mert míg egyes
csoportoknak sikerül kevés földet, jószágot, házat venni, s ezzel újra
birtokos paraszttá válni - jobbára önellátóvá -, addig a többiek az
agrárszegénység sorait szaporítják vagy városban, távoli földrészen
kénytelenek - jobbára proletárként - meg nem valósult álmaikkal élni.
A vizsgált terület a történeti Borsod, Abaúj és Gömör megyék érintkezési
vidékén helyezkedik el, azonban f?leg Borsodba esnek a terepmunka során
felkeresett falvak. A Bódva folyó partján települt Szendr? sokáig a környék
központja volt, fontos végvár, mez?város - így vásártartó hely -, uradalmi
központ, közigazgatási hely stb. Fontosságát csak a 19. század második
felében kezdi elveszíteni, amikor az iparosodó Edelény válik a járás
székhelyévé. Figyelmemet azonban f?leg e két mez?város körül meghúzódó
falvak életére fordítottam, az itt folyó mez?gazdasági termelésre. Nem
törekedtem minden jelenség minden községre kiterjed? bemutatására, hanem a
modellalkotás lehet?ségét kihasználva csak három község: Abod, Martonyi
és Szuhogy példáján próbálom jellemezni a paraszti gazdaságtörténetet.
[...]
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Illusztrált.
megjegyzés: Összefoglalás angol és német nyelven.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-08101
urn:nbn:hu-75057 (URI)
Forrás:
A Szendr? környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus id?szakában / Szuhay Péter$Miskolc : BAZ m. Múz. Ig., 1982$(Borsodi kismonográfiák, ISSN 0324-4563 ; 14.)$ISBN 963 01 3444 6$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/514350
Kapcsolat:
Viga Gyula: Tevékenységi formák és a javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában (http://mek.oszk.hu/08000/08010/)
Belényi Gyula: Paraszti sorsfordulók a 20. században (http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/93-03...)
Barsi Ern?: Sály : Egy bükkalji falu a hagyományos gazdálkodás idején (http://mek.oszk.hu/07700/07722/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1850-1930-as évek
térbeli: Szendr?
térbeli: Edelényi kistérség