Ugrás a tartalomhoz

A világméret? járvány megfékezése

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/08000/08082
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A világméret? járvány megfékezése
alcím: A kormányzatok szerepe és a dohányzásellen?rzés gazdaságtana
eredeti cím: Curbing the epidemic
egységesített cím: Világméret? járvány megfékezése
alcím: Fejl?dés a gyakorlatban
Létrehozó:
fordító: Rácz Ferenc
Dátum:
2010-03-16 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Egészségügy általában
közegészségügy
Életmód, egészség, betegség
dohányzás
Ágazati gazdaságtan
dohányipar
Marketing, public relations
megel?zés
káros szenvedély
szenvedélybetegség
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezet?
Összefoglaló
Mire szolgál ez a tanulmány?
A jelenlegi tendenciák
Az egészséget érint? következmények
Tudomásuk van-e a dohányosoknak a kockázatokról és viselik-e a költségeket?
Megfelel? válaszok
Intézkedések a dohánytermékek iránti kereslet csökkentésére
A dohánytermékek kínálatának csökkentésére vonatkozó intézkedések
A dohányzásellen?rzés költségei és következményei
Kifizet?dik-e a dohányzásellen?rzés?
Cselekvési terv
1. Globális dohányzási tendenciák
Növekv? fogyasztás a kis- és közepes jövedelm? országokban
Regionális dohányzási szokások
A dohányzás és a társadalmi-gazdasági státusz
Az életkor és dohányzásra való rászokás
Globális leszokási szokások
2. A dohányzás egészségügyi következményei
A dohányzás függ?ségi jellege
A betegségteher
A betegség csak hosszú id? után alakul ki
Hogyan öl a dohányzás
A járvány változása hely és id? szerint
A dohányzás és a szegények egészségi hátránya
Mások füstjét?l származó kockázat
A leszokás m?ködik
3. Tudják-e a dohányosok, hogy milyen kockázatokat vállalnak és viselik-e ezek költségeit?
A kockázatok tudatosítása
Fiatalság, függ?ség, valamint jó döntési képesség
A nemdohányzók vállára tett terhek
Megfelel? válaszok a kormányzatok részér?l
A függ?ség kezelése
4. Intézkedések a dohánytermékek iránti kereslet csökkentésére
A cigaretta adójának emelése
Nem-árjelleg? intézkedések a kereslet csökkentésére: fogyasztók tájékoztatása, hirdetések betiltása, és a dohányzás korlátozása
Nikotinhelyettesít? terápia és egyéb leszokást segít? intervenciós módszerek
5. A dohánytermékek kínálatának csökkentésére vonatkozó intézkedések
A kínálati oldalon történ? beavatkozások korlátozott hatásossága
Határozott intézkedések a csempészet ellen
6. A dohányzásellen?rzés költségei és következményei
Károsítja-e a dohányzásellen?rzés a gazdaságot?
Kifizet?dik-e a dohányzásellen?rzés?
7. Cselekvési terv
A változtatás politikai akadályainak legy?zése
Kutatási prioritások
Ajánlások
"A" Függelék A dohány megadóztatása: A valutaalap véleménye
"B" Függelék Háttérdolgozatok
"C" Függelék A világ felosztása jövedelem és régiók szerint (Világbank-féle osztályozás)
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
ismeretterjeszt? kiadvány
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-08082
urn:nbn:hu-75027 (URI)
Forrás:
A világméret? járvány megfékezése : a kormányzatok szerepe és a dohányzásellen?rzés gazdaságtana : fejl?dés a gyakorlatban / ... ford. Rácz Ferenc$[Budapest] : NEFI, 2001$ISBN 963 7136 64 9$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/900306
Kapcsolat:
Nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérés, 2008 (http://mek.oszk.hu/07900/07959/)
Dohányzás.lap (http://dohanyzas.lap.hu)
A dohányipar praktikái (http://mek.oszk.hu/08000/08081/)
Bernáth Árpád: Dohány - PR Kommunikáció és érdekérvényesítés a dohányvertikumban (http://elib.kkf.hu/index_elemei/Page1798.html)
Hutvágner Regina Éva: A dohányzásellenes társadalmi célú reklámok hatékonysága (http://elib.kkf.hu/index_elemei/Page7208.html)