Ugrás a tartalomhoz

A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/08000/08069
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Szociológia, társadalomkutatás
Politika, államigazgatás
Cím:
A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992
sorozatcím: Nostra tempora
egységesített cím: Cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992
Létrehozó:
Popély Árpád
Dátum:
2010-03-10 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Kisebbségek
határon túli magyarság
Európai országok történelme
történelem
Kisebbségek
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
A (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének vázlata kronológia
I. A jogfosztottság id?szaka (1944. augusztus 29-1948. október 25.)
II. Egyenjogúsítás párthatározatokkal. A pártállam els? másfél évtizede (1948. október 25-1963. április 3-4.)
III. Nemzetiségi emancipációs törekvések és a rendszer demokratizálásának kísérlete (1963. április 3-4-1969. április 17.)
IV. A husáki normalizáció évtizedei és a kisebbségi jogvéd? mozgalom (1969. április 17-1989. november 17.)
V. A "bársonyos forradalomtól" Csehszlovákia megsz?néséig. A kisebbségi intézményrendszer kiépülése (1989. november 17-1992. december 31.)
Források és irodalom
Levéltárak, kézirattárak
Kronológiák, kézikönyvek, lexikonok
Forráskiadványok
Jogforrások
Monográfiák
Tanulmánykötetek
Tanulmányok
Sajtó
Rövidítések jegyzéke
Mutatók
Személynévmutató
Tárgymutató
Intézménymutató
Helynévmutató
Summary
Zhrnutie
Kivonat: Fülszöveg
A (cseh)szlovákiai magyarság története immár közel kilenc évtizedre
tekint vissza, múltjának feldolgozásával ennek ellenére máig adós a
történettudomány. A mai napig várat magára nemcsak a történetét bemutató
átfogó szintézis, hanem számos esetben az egyes szakterületeket az
alapkutatások szintjén feldolgozó forrástanulmányok, monográfiák
elkészítése is. Politikatörténete mellett nincs megírva kultúrtörténete,
tudománytörténete, irodalom története, gazdaságtörténete, egy házi
életének, valamint oktatás ügyének története sem. Hatványozottan érvényes
ez a megállapítás a második világháború végén kezd?d? s jelen kronológia
tárgyát is képez? második kisebbségi korszakára, amelyb?l a szakirodalom
eddig jobbára csupán történetének legfájóbb szakaszát, 1944 és 1948 közötti
jog fosztásának eseményeit tárgyalta. Né hány (cseh)szlovákiai magyar
történész tudományos igényeket kielégít? munkái ugyan már korábban is
napvilágot láttak, a szervezett és rendszeres kutatómunka jobbára csupán a
kilencvenes években, a kutatásokat támogató intézményi keretek megteremtése
után vehette kezdetét. A felvidéki magyarság történetének fel tárását célzó
kutatási program és folyamat részét képezi, s remélhet?leg a további
kutatások támpontjául is szolgál majd a (cseh) szlovákiai magyarság 1944
és 1992 közötti történetének kronologikus feldolgozása.
Popély Árpád 1970-ben született Pozsonyban. A pozsonyi Comenius Egyetem
Bölcsészettudományi Karán 1993-ban történelem-magyar szakos oklevelet, a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2002-ben PhD tudományos fokozatot
szerzett. 2002-ig a pozsonyi magyar gimnáziumtanára volt, jelenleg a
somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Kutatási területe a
(cseh) szlovákiai magyarság második világháború utáni története.
megjegyzés: Összefoglalás angol és szlovák nyelven.
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
kronológia
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-08069
urn:nbn:hu-75007 (URI)
Forrás:
A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 / Popély Árpád$Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int., 2006$(Nostra tempora ; 13.)$ISBN 80 89249 03 5$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2644140
Kapcsolat:
Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez I. (http://mek.oszk.hu/06700/06746/)
Magyarok Szlovákiában (http://mek.oszk.hu/03500/03579/)
Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944 (http://mek.oszk.hu/01800/01843/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1944-1992
térbeli: Csehszlovákia
térbeli: Szlovákia
térbeli: Felvidék