Ugrás a tartalomhoz

A kolozsvári nyomdászat története

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07800/07852
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Média, tömegkommunikáció
Cím:
A kolozsvári nyomdászat története
egységesített cím: Kolozsvári nyomdászat története
Létrehozó:
Ferenczi Zoltán
elektronikus rögzítés: Kovács Lajos Róbert
elektronikus rögzítés: Ujlaky Éva
korrektor: Molnár Éva
Dátum:
2010-01-22 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
M?vel?déstörténet
nyomdászattörténet
Könyvkiadás
könyvkiadás
Papíripar és nyomdászat
Ipar- és technikatörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó.
I. A Heltai-nyomda id?szaka. 1550-1660.
I. A könyvnyomtatás eredete.
II. Id. Heltai Gáspár nyomdája. 1550-1574.
III. A jezsuiták nyomdája. 1581-1588.
IV. A Heltai-nyomda kés?bbi sorsa. 1575-1660.
II. A nyomdászat, mint m?ipar. 1669-1784.
I. A reformátusok nyomdája. 1669-1694.
II. A Veracius-testvérek nyomdája.
III. Tótfalusi Kis Miklós
IV. Özv. Lengyel Andrásné nyomdája. 1691-1703.
V. Az unitáriusok nyomdája. 1696-1716.
VI. A reformátusok nyomdája. 1702-1784.
VII. A Ref. Kollegium nyomdája. 1755-1785.
VIII. A Jezsuiták nyomdája. 1727-1773.
III. Hanyatlás és újraébredés. 1785-1896.
I. A jezsuiták nyomdájának sorsa. 1774-1829.
II. A Ref. Kollegium nyomdája. 1785-1886.
III. Hochmeister és Barth nyomdái. 1790-1809.
IV. A R. K. Lyceum nyomdája. 1809-1883.
V. A Pethe-, Méhes-, Ocsvai-féle nyomda. 1827-1849.
VI. Br. Wesselényi nyomdája. 1834-1835.
VII. A Gámán-féle nyomda. 1860-.
VIII. Magyary Mihály nyomdája. 1880-.
IX. A Kelet nyomdája. 1880-1882.
X. Ajtai K. Albert nyomdája. 1882-.
XI. Mederschitzky József nyomdája. 1884.
XII. Lehmann V. Sándor nyomdája. 1888-.
XIII. A Burckhárdt-Gombos-féle nyomda. 1889-.
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07852
urn:nbn:hu-73684 (URI)
Forrás:
A kolozsvári nyomdászat története / Ferenczi Zoltán$Kolozsvár : Keresk. és Iparkamara, 1896
Kapcsolat:
M. Hubbes Éva: Székelyudvarhely egykori nyomdái és kiadványaik (http://mek.oszk.hu/07200/07233/)
Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejl?dése 1472-1877 (http://mek.oszk.hu/07100/07130/)
Szikszai Edina: Az erdélyi nyomdászat és könyvkereskedelem története a 16-18. században (http://krono.inaplo.hu/index.php/intra/7-incult/634-az-erde...)
Borbély István: Heltai Gáspár (http://mek.oszk.hu/01600/01612/)
Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története (http://epa.oszk.hu/00000/00021/00094/pdf/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16-19. sz.
térbeli: Kolozsvár
térbeli: Erdély