Ugrás a tartalomhoz

Udvarhelyvármegye földrajza

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07700/07771
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Történelem, helytörténet
Cím:
Udvarhelyvármegye földrajza
alcím: Vezérkönyv elemi iskolai tanitók számára
egységesített cím: Udvarhelyvármegye földrajza
Létrehozó:
Szász Ferenc
illusztrátor: Szász Ferenc
elektronikus rögzítés: Róth András Lajos
Dátum:
2010-01-06 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Helytörténet, helyismeret
helyismeret
Természeti földrajz
természeti földrajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. Lakóhely.
  1. Tájékozás a szabadban
  2. Tájékozás a tanteremben és fali táblán
  3. Tanterem lerajzolása
  4. Az iskola udvara. Az iskola telek lerajzolása
  5. Kirándulás a község közé
  6. Siménfalva
II. A község határa.
  1. Kirándulás a község határára
  2. Kirándulás az erd?re
  3. Kirándulás egy magaslatra
  4. Térkép olvasás és rajzolás
III. Vármegye.
 A) Székelykereszturi járás.
  1. Siménfalva szomszédközségei. Jegyz?i kör
  2. Nyikó völgyi községek
  3. Tordátfalva és Gagyvize vidéke
  4. Küsm?d vize vidéke
  5. Rugonfalva. Székelykeresztur
  6. Nagyküküll? alsó völgyvidéke
  7. A vármegye nyugati része
  8. A vármegye nyugati szöglete
  9. Nagyküküll? völgye
  10. Székelykereszturi f?szolgabirói járás
 B) Székelyudvarhelyi járás.
  1. Nagyküküll? völgye
  2. Székelyudvarhely város
  3. Nagyküküll? fels? völgye
  4. Két Homoród fels? völgyvidéke
  5. A Nagyküküll? és Fehérnyikó völgy köze
  6. Nagyküküll? forrás vidéke
  7. A Rez és Nagyküküll? közötti vidék
  8. Fehérnyikó fels? völgyvidéke
  9. Sóvidéke
  10. Székelyudvarhelyi f?szolgabirói járás
 C) Homoródi járás.
  1. Nagyküküll? és Nagy-Homoród völgye közötti vidék
  2. Délnyugati határ községek
  3. Nagy-Homoród fels? völgyvidéke
  4. Nagy-Homoród völgye
  5. Kis-Homoród fels? vidéke
  6. Kis-Homoród völgye
  7. Erd?vidéke
  8. Baróth vize völgye
  9. Homoródi f?szolgabirói járás
IV. Udvarhelyvármegye.
  1. A vármegye fogalma, alakja, határai, hegyei, vizei
  2. A vármegye éghajlata, terményei, ásványai, ásványvizei, állatai
  3. Lakosai
  4. Vármegye közigazgatása
V. Magyarország.
megjegyzés: Illusztrált.
megjegyzés: A székelyudvarhelyi Haáz Rezs? Múzeum Tudományos Könyvtárának (Ref. kollégiumi gy?jtemény) állományából.
Nyelv:
magyar
Típus:
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07771
urn:nbn:hu-73137 (URI)
Forrás:
Udvarhelyvármegye földrajza / ... saját rajzaival ellátta és írta Szász Ferenc$Székelyudvarhely : [Becsek D. Könyvny], 1909
Kapcsolat:
Lévai Lajos: Székelyföldi képek (http://mek.oszk.hu/04200/04246/)
Wikipédia : Udvarhely vármegye (http://hu.wikipedia.org/wiki/Udvarhely_v%C3%A1rmegye)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Udvarhely vármegye
térbeli: Erdély