Ugrás a tartalomhoz

Gömöri népdalok és népballadák

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07600/07682
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Néprajz, antropológia
Szépirodalom, népköltészet
Ének, zene
Kották, dalszövegek
Cím:
Gömöri népdalok és népballadák
sorozatcím: A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai
egységesített cím: Gömöri népdalok és népballadák
Létrehozó:
Ujváry Zoltán
illusztrátor: Feledy Gyula
Dátum:
2009-12-03 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Népzene
népdal
Népzene
népballada
Magyar népköltészet
népköltészet
Folklorisztika
folklór
népdalgy?jtés
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezetés
Terület, kutatómunka
Gyermekjáték dalok
Szerelmi dalok, lakodalmi dalok
Katonadalok
Pásztordalok, betyárdalok
Szolgadalok, summásdalok aratódalok
Panaszdalok, bujdosók, amerikás dalok
Politikai dalok
Vásári nóták, koldusénekek, bakternóták
Tréfás dalok, cölöpver? nóták
Balladák, rabénekek
Az aradi vértanúk balladája
Betlehemes játékok, karácsonyi énekek, kántálók, köszönt?k
Egyén, közösség, hagyományozódás
Szlovák nyelv? összefoglaló
Német nyelv? összefoglaló
Témakörök szerinti mutató
Bet?rendes mutató
megjegyzés: javított formátum
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
kotta(k)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07682
urn:nbn:hu-71920 (URI)
Forrás:
Gömöri népdalok és népballadák / Ujváry Zoltán$Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1977$ISBN 963 01 0921 2$(A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai, ISSN 0544-4233 ; 8.)$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/785911
Kapcsolat:
C. Nagy Béla, Sztareczky Zoltán: A cekeházi Sivák család népdalm?vészete (http://mek.oszk.hu/07600/07681/)
B. Kovács István: Ujváry Zoltán hetvenedik születésnapjára (http://www.gomororszag.sk/240.html)
L. Juhász Ilona: A néprajztudománynak továbbra is lesz kutatnivalója (http://epa.oszk.hu/00000/00033/00009/ljuhasz.htm)
Agócs Gergely: Egy gömöri prímás, az alsókálosai Molnár László zenei hagyatéka (http://www.folkradio.hu/folkszemle/agocs_gomor/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Gömör
térbeli: Felvidék