Ugrás a tartalomhoz

200 éves a borsodi szénbányászat

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07500/07506
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Bányászat, vízügy
Cím:
200 éves a borsodi szénbányászat
alcím: 1786-1986
egységesített cím: 200 éves a borsodi szénbányászat
Létrehozó:
el?szó írója: Kiss Dezs?
elektronikus rögzítés: Izsó István
Dátum:
2009-10-22 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Szénbányászat
szénbányászat
Ipartörténet
ipartörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
A borsodi bányászat múltja, története 1945-ig
A k?szén múltjából
A k?szénismeret kezdetei Magyarországon
A k?szénbányászat kezdete Magyarországon
A borsodi szénbányászat története a feudalizmus korában
A borsodi szén els? írásos említése
Els? elemzés a borsodi szénr?l
A borsodi szén rendszeres bányászatának kezdete
Szénbányászat Borsod vármegye területén a 18-19. század fordulóján
Hivatalos jelentések a borsodi szénr?l az 1810-es években
Az ipari felhasználás kezdete
Els? kísérlet a borsodi szén kereskedelmi forgalmazására
Az Edelény környéki szén- és lignitbányászat kezdete
Az Ózd környéki szénbányászat kezdete
A borsodi szénbányászat a kapitalizmus korában (1849-1945)
A magyar iparfejl?dés áttekintése
A magyar szénbányászat fejl?désének áttekintése
A borsodi szénbányászat fejl?désének áttekintése
A Miskolc és Diósgy?r környéki szénbányászat
A Sajó jobb partjának szénbányászata
A Sajó bal partjának szénbányászata
Ózd környékének szénbányászata
Egercsehi szénbányászata
A borsodi bányászat 1945 után
A borsodi szénmedence földrajza, földtana
Általános földrajz
Gazdaságföldrajz
Küls? kapcsolatok
A medence földtani felépítése
Helyzetkép a felszabadulás után
Államosítás, majd a tervszer? fejlesztés id?szaka a mai napig
A medence egységes bányászatának kialakítása, a nagyüzemi bányászat el?készítése (1946-1956)
A nagyüzemi bányászat kialakítása, az extenzív fejlesztés id?szaka (1956-1966)
Tervszer? koncentráció, intenzív fejlesztés (1966-)
Egyéb fejlesztés, korszer?sítés
Kísérleti és kutatási tevékenység
Szervezeti változások
Jellemz? m?szaki-gazdasági mutatók alakulása
A borsodi szénbányászat helye a magyar szénbányászatban, szerepe az ország energiaellátásában
A jelenlegi helyzet kialakulásának m?szaki-gazdasági összefüggései
A biztonságtechnika, a munkavédelem fejl?dése
Bányaüzemi krónika
Miskolc környékének bányászata
A Sajó jobb partjának bányászata
A Sajó bal partjának bányászata
Mák-völgy-Edelény bányászata
Putnok környékének bányászata
Ózd környékének bányászata
Egercsehi környékének bányászata
A központi segéd- és kiszolgáló tevékenység fejl?dése
Munkásmozgalmak, a bányászok élete, munkakörülményei
Munkásmozgalom
Szociális ellátás
Sport- és kulturális tevékenység
Szocialista munkaverseny és brigádmozgalom
Létszám, oktatás, továbbképzés
Kitekintés a jöv?be
A borsodi szénre szükség van
Függelék
Irodalomjegyzék
Források
megjegyzés: javított formátum
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu (OCR-es DjVu.)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07506
urn:nbn:hu-11150 (URI)
Forrás:
200 éves a borsodi szénbányászat : 1786-1986 / [szerz?k és szerk. Bertalanfy Béla et al.]$[Miskolc] : [Borsodi Szénbányák], 1986$ISBN 963 02 4565 5$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/539756
Kapcsolat:
Schréter Zoltán: A borsod-hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása (http://mek.oszk.hu/05200/05210/)
Szénbányászat Izsófalván (http://mek.oszk.hu/06000/06000/)
Dzsida József: A Salgótarjáni K?szénbánya R.T. nógrádi szénbányászatának története 1868-1943-ig (http://mek.oszk.hu/06700/06791/)
Szenttamási István Tamás: "A bánya, az volt az életem..." (http://epa.oszk.hu/00900/00995/00010/pdf/)
A királdi bányászat története (http://mek.oszk.hu/07500/07509/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1786-1986
térbeli: Borsod-Abaúj-Zemplén megye