Ugrás a tartalomhoz

 

Az asszír hadsereg = The assyrian army

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2021/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Az asszír hadsereg = The assyrian army
Létrehozó:
Dezso, Tamás
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
D2 Ancient History / ókor története
D24 History of ancient Medo-Persia / ókori Közel-Kelet
Tartalmi leírás:
A kutatási projektem alapvető célkitűzéseként az asszír hadseregnek, mint az asszír birodalmi expanzió legfontosabb eszközének rekonstrukcióját tűztem ki célul. Ennek első lépése az asszír hadsereg fegyvernemeinek, fegyverzetének, összetételének rekonstrukciója volt több, mint kétezer asszír palotadombormű katonaábrázolásai alapján. A munka első fázisa lezárult: a célkitűzésnek megfelelően elkészült (illetve publikálásra elfogadtatott) több olyan folyóiratcikk (lásd Közlemények menüpont), amelyek közül legalább kettő a kutatás fő eredményét a tervezett monográfiát készíti elő. Az angol nyelvű monográfia rajzai időre elkészültek, a szöveg csaknem nyomdakész állapotban van, nyelvi ellenőrzése folyik. Várható megjelenése 2007 második fele. Ugyanezen időszak alatt összegyűlt az az anyag, amelyből 2008-ban elkészülhet és megjelenhet a tervezett háromkötetes monográfia második kötete is. | The primary goal of my research project was the reconstruction of the Assyrian army, the most important instrument of the Assyrian imperial expansion. The first phase of the project was the reconstruction of the arms, armour, equipment and structure of the Assyrian army based on the representations of Assyrian soldiers depicted on more than two thousand Assyrian palace reliefs. The first phase of the project has already been accomplished: in accordance with the plan more (5) publications has been written (see the list of publications), two of which is cover part of the topic, and prepar the main goal of the project, the publication of a comprehensive monograph on "The Reconstruction of the Assyrian Army". The drawings (plates) of the English monograph has already been drawn, the date of publication is the second half of 2007. During the period of the project all the preliminary preparatory work for a second monograph discussing the written (cuneiform) sources dealing with Assyrian military activity has already been done.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Dezso, Tamás (2007) Az asszír hadsereg = The assyrian army. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: