Ugrás a tartalomhoz

 

A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon) = The new dimension of policy, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia)

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1977/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon) = The new dimension of policy, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia)
Létrehozó:
Pálné dr. Kovács, Ilona
A. Gergely, András
Bodor, Ákos
Gál Zoltánné Schmidt, Andrea
Hajdú, Zoltán
Kákai, László
Kern, Tamás
Koller, Inez
Nagy, Gábor Dániel
Zikkert, András
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
JN18 Hungary / Magyarország
HN2 Social reform / társadalmi változás, reform
Tartalmi leírás:
A kutatás a Dél-dunántúlon végzett empirikus vizsgálatokra épül. Sor került a térségben végrehajtott regionalizációs reform értékelésére, a regionális közszolgáltatások helyzetének számbavételére, sajtóelemzésre a regionális identitás körében, a régió főbb társadalmi, gazdasági folyamatainak elemzésére, a regionális fejlesztési tanács és a civil szektor működésének vizsgálatára. az uniós kapcsolatok feltérképezésére. A kutatás legújszerűbb, s a legtöbb munkát, energiát igénylő metszete a kérdőíves felmérés volt. Célja az intézményi elit-hálózatok feltárása illetve identitásának és a regionális reformhoz való viszonyának az értékelése. Megindult a fontosabb politikai, közhatalmi, közszolgáltatási, gazdasági, média és civil intézmények körében a regionális hálózatosodás, amelyben központi helyet foglalnak el a fejlesztéspolitikai szervezetek, az önkormányzatok. A hálózatoknak továbbra is a perifériáján helyezkednek el a civil szervezetek, a gazdasági szereplők, gyenge a média regionális identitást támogató hatása. A pártelit csak közhatalmi, közpolitika funkciókat birtokolva válik a regionális politika egyáltalán nem a legbefolyásosabb szereplőjévé. Az elit már elfogadja a régió határait, nem vitatott a régió székhelyének kérdése. Negatív kép alakult ki a kormányzat regionalizációs törekvéseiről, ezek végrehajtási módjáról. A régióépítésben nem az alulról induló elemek, hanem a felülről érkező ingerekre való reakciók a jellemzőek. A politikai, intézményi elit nem képes a reformot alulról mozgatni. Érzékelhető az uniós csatlakozás nyomán a regionális fejlesztési szervezetek pozícióvesztése. | The research has been built on the empirical investigations in the South-Transdanubian region. We have evaluated the regional reform steps, the regional public services, utilities. We have made media-analyis on the regional identity, investigated the main economic and social processes, the functioning of the regional development council and the civic sphere, the international policy mostly towards the EU. The most innovative element of the research needed the most efforts was the survey among the regional institutional elite. The aim was to identify the regional networks of the elite and to evaluate the identity and relation/ attitude towards the regional reform. The research have found that the regional networking among the institutions have already launched. In the middle of the networks are the development organisations and the local governments. The civil organisations, economic actors are still on the periphery, and there is no strong effect of the media on the regional identity-building. The partisan elite just possessing public pollicy positions are able to become influencial actors. The elite has already accepted the borders and the sit of the region. We have found a negative picture on the role of the government in the regionalisations processes and the way of implementation. In the region-building the top down elements are still dominant, the elite is not able to move the regionalisation from the bottom. The power of the regional development council has been decreased after the EU accession.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Pálné dr. Kovács, Ilona and A. Gergely, András and Bodor, Ákos and Gál Zoltánné Schmidt, Andrea and Hajdú, Zoltán and Kákai, László and Kern, Tamás and Koller, Inez and Nagy, Gábor Dániel and Zikkert, András (2009) A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon) = The new dimension of policy, the region (Regional cohesion in Southern Transdanubia). Project Report. OTKA.
Kapcsolat: