Ugrás a tartalomhoz

 

A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1837/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune
Létrehozó:
Szuromi, Szabolcs
Ferenczy, Rita
Körmendy, Kinga
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
K Law (General) / jogtudomány általában
J0 General legislative and executive papers / állam- és jogelmélet általában
Tartalmi leírás:
A középkori kánonjogi kódexek magyarországi használata terén végzett kódextöredék vizsgálatunknak köszönhetően növekedett a Decretum Gratiani előtti kánonjogi könyvhasználat tárgyi emlékeinek ismert száma. Ugyanez a vizsgálat világosabb képet rajzolt a 12-13. század fordulójának hazai kánonjogi tudományosságáról, mely alapján a kor magas tudományos szintű kánonjogi műveinek az eddig feltételezettnél valamivel erőteljesebb haza használata valószínűsíthető. A pre-Gratianus gyűjtemények és szövegtanúik elemzése: pontosította a Dictatus Papae összeállításához használt forrásokat; feltárta a Decretales Pseuodo-Isidorianae-ban megjelenő prímási kompetencia feltehető forrását; feltárta és osztályozta a 8-12. századi kánonjogi gyűjtemények összeállításának és a szövegfejlődésének indokait, különösen a Collectio Anselmi Lucensis-re és Chartres-i Ivo-i szövegcsaládokra vonatkozóan Sikerült megerősíteni az Sg. Ms. 673 kéziratot, mint jelenleg ismert legrégibb Decretum Gratiani verziót, ami nem jelenti azt, hogy autográf forma lenne. Az esztergomi székesegyházi kanonokok 14-15. sz-i műveltségének vizsgálata rávilágított arra, hogy az teljese európai szinten állt. A kánonjogi gyökerekre visszamenő jogi személy jellegzetességeinek feltárása nemzetközi szinten járul hozzá az Európai Unió új egységes jogi koncepciójának kialakításához. Egyedülálló alapkutatást ért el a középkori konkordatárius jogi források hatásának vizsgálata az újabb és legújabb kor nemzetközi jogára. | The identified pre-Gratian fragmented canon law exemplars of the Medieval Hungary have become more numerous based on our research. We were able to describe more clear overview on the level of the Hungarian canonical knowledge of the 12th-13th centuries, which has testified higher standard than was estimated before. Our analysis has given more detailed to the formal sources of the Dictatus Papae. We were able to reveal the very probable source of the primate?s competence which appears in the Decretales Pseuodo-Isidorianae. We could reconstruct and classify the motive and goal of the composition and textual development of the 8th-12th centuries canonical collections, especially regarding to the Collectio Anselmi Lucensis and the textual-families of Ivo of Chartres. Our research supported that the presently known earliest textual version of the Decretum Gratiani is found in Sg. Ms. 673, but even this version is not Gratian's autograph. The analysis of the book-learned studies of the Cathedral Chapter of Esztergom (14th-15th centuries) has testified a high European standard. We revealed the jurisprudential peculiarities of the juridical person which has canonical roots. This result is a great contribution to a new and general concept by the European Union. We have done an international recognized unique fundamental research on the medieval sources of the concordatary law and their effect on the international law of the Modern Age.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szuromi, Szabolcs and Ferenczy, Rita and Körmendy, Kinga (2009) A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune = The Medieval Canon Law Collections and the European ius commune. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: