Ugrás a tartalomhoz

 

Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon = Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Targeted to Social Legitimacy

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1640/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Monograph
Cím:
Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon = Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Targeted to Social Legitimacy
Létrehozó:
Pataki, György
Balázs, Bálint
Matolay, Réka
Szántó, Richárd
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
HC2 Economic policy / gazdaságpolitika
Tartalmi leírás:
Feltártuk a hazai szervezeti mezőt, azonosítottuk tagjait, a mező dinamikáját, a tagoknak az agrárbiotechnológiára vonatkozó legitimációs és delegitimációs érvkészletét. Kvalitatív kutatási módszertanra, valamint a legitimáció szervezettudományi irodalmára építettünk, különös tekintettel az érintettek részvételére, piaci és nem piaci stratégiákra. Értékeltük az agrárbiotechnológiára vonatkozó mikro- (vállalati, gazdálkodói), mezo- (iparági) és makro-szintű (kormányzati) érvelésmódot, döntéshozatalt. A szervezeti mező öt kiemelt jellemzője: Statikus bipolaritás, avagy az észlelés csapdája: A mező tagjai két állandósult szekértáborként írják le a terepet, miközben öndefiníciójuk szétfeszíti e határokat. Érvtérkép: Összetett és gazdag érvrendszer, ám az egészségügyi, társadalmi-szociológiai vonatkozások relatív hiánya. Központi érv: versenyképesség és/vagy visszafordíthatatlan, ismeretlen környezeti kockázatok. Egyéni szint: Nem érintett csoportokban, hanem személyekben testesül meg a szervezeti mező, így kiemelt hangsúlyt kap az egyének kompetenciája, személyes integritása, kapcsolatai. Központi, marginális tagok: kutatók, mint a diskurzus leginkább látható szereplői; fogyasztók, gazdák bevonása legfeljebb érintőleges. Eltérő vállalati legitimációs stratégiák, taktikák: a legitimáció befolyásolásának különböző háttere (helyi beágyazottság, termékkör, piaci pozíció stb.) és eszköztára (kommunikációs nyitottság és kitettség, proaktivitás-kivárás stb). | Organizational field of agri-biotechnology in Hungary is explored: members and field dynamics are identified, legitimacy and de-legitimacy argumentations of field members are depicted. Research was built on qualitative research methodologies and organizational literature of legitimacy with a special emphasis on stakeholder participation, market and non-market strategies. Micro (corporate and farmer), mezo (industry) and macro (governmental) level argumentation and decision-making on agri-biotechnology have been analysed. Five highlighted features of the organizational field: Static bipolarity, i.e. perception trap: members of the field draw a picture of two distinct groups of opponents. Self-definition of several members do not match this bipolarity. Argumentation map: Complex and rich argumantation, health and social aspects are realitvely neglected. Central argument: competitiveness and/or irreversible, unknown environmetal risks. Personal characterisitics: the field is basically constituted by individuals - and not stakeholder groups or organizations -, thus special focus is pledged to personal knowledge, integrity, relations. Central, marginal members: Researchers as the most visible, consumers and farmers as the least involved. Diverse corporate legitimacy strategies, tactics: variant backgrounds (local embeddedness, product range, market position, etc.) and tools (oppenness in and exposure to communication, proactive vs wait-and-see approach, etc.)
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Pataki, György and Balázs, Bálint and Matolay, Réka and Szántó, Richárd (2008) Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon = Strategies of the Hungarian Agro-biotechnology Sector Targeted to Social Legitimacy. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: