Ugrás a tartalomhoz

 

A dopamin D4 receptor gén promoter polimorfizmusainak hatása a génexpresszióra in vitro rendszerekben, illetve ezek szerepe a drogfüggőség kialakulásában = Effect of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene promoter on gene expression in vitro and their role in the development of drug addiction

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1576/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published
Type = Monograph
Cím:
A dopamin D4 receptor gén promoter polimorfizmusainak hatása a génexpresszióra in vitro rendszerekben, illetve ezek szerepe a drogfüggőség kialakulásában = Effect of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene promoter on gene expression in vitro and their role in the development of drug addiction
Létrehozó:
Barta, Csaba
Csapó, Zsolt
Demetrovics, Zsolt
Szilágyi, Ágnes
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
BF20 Abnormal psychology / lelki betegségek
RB Pathology / patológia, kórtan
QH3015 Molecular biology / molekuláris biológia
QH426 Genetics / genetika, örökléstan
Tartalmi leírás:
A jelen projekt három részből állt össze. Az első szakaszban folyó molekuláris biológiai munka során a drogfüggőség kialakulásában feltételezhetően szerepet játszó dopamin D4-es receptor (DRD4) gén promoterének polimorfizmusait vizsgáltuk génexpressziós kísérletekkel. Olyan riporter gén-konstruktumokat hozunk létre, melyek a DRD4 gén promoter szakaszának különböző szekvencia-változatait tartalmazták, majd megmértük ezeknek a szekvenciáknak a promoter aktivitását idegi eredetű és kontroll sejteken. A megszokottól eltérő promoter aktivitással rendelkező variánsok funkcionális jelentőségűek lehetnek az opiátfüggőség patogenezisében. A projekt második részében, a pszichológiai vizsgálat során a budapesti Nyírő Gyula kórházban kezelt, és a metadon programban résztvevő opiátfüggők részletes pszichológiai jellemzésére került sor, különös tekintettel a metadonkezelésre adott terápiás válaszukra. A harmadik, genetikai asszociáció-vizsgálatban a DRD4, a szerotonin transzporter (SERT), illetve néhány további, a heroinfüggés kialakulásában, valamint a metadonválszban esetleg szerepet játszó gén polimorfizmusait tanulmányoztuk. A 171 betegtől DNS mintát vettünk, meghatároztuk bennük a különböző genetikai variációkat, majd statisztikai asszociációelemzést végeztünk a metadonválasz, a genetikai markerek és a felvett pszichológiai mérőszámok között. | The current project consists of three parts. In the first phase during the molecular biological work we performed gene expression analyses of the promoter polymorphisms of the dopamine D4 receptor (DRD4) gene, which might play a role in the development of substance dependence. We created gene constructs that included different sequence variants of the DRD4 gene promoter and measured the expressional activity of these constructs in different neural and control cell lines. The variants with an unusual promoter activity might have functional relevance in the pathogenesis of opiate dependence. During the second phase of the project we performed detailed psychological assessment of opiate dependent subjects on methadone maintenance therapy at Nyírő Gyula Hospital in Budapest with special emphasis on their response to methadone. During the third, the genetic association part we studied polymorphisms of genes previously implicated in the development of heroin dependence or involved in methadone response, such as DRD4, the serotonin transporter (SERT), as well as some other genes. We collected DNA samples of 171 patients, determined different genetic variations and performed statistical association analyses regarding methadone response, the genetic markers and the psychological assessment data.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Barta, Csaba and Csapó, Zsolt and Demetrovics, Zsolt and Szilágyi, Ágnes (2009) A dopamin D4 receptor gén promoter polimorfizmusainak hatása a génexpresszióra in vitro rendszerekben, illetve ezek szerepe a drogfüggőség kialakulásában = Effect of polymorphisms in the dopamine D4 receptor gene promoter on gene expression in vitro and their role in the development of drug addiction. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: