Ugrás a tartalomhoz

 

Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1385/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries
Létrehozó:
Lőkös, Péter
Jónácsik, László
Vizkelety, András
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika
P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
Tartalmi leírás:
A projekt keretében az OSzK Kézirattárában őrzött 17-18. századi emlékkönyvek német vonatkozású bejegyzéseit vizsgáltuk. Összesen 55 kéziratot vontuk be a vizsgálatba. A bejegyzések közül azokat dolgoztuk fel, amelyek vagy egy híres német költő autográf bejegyzései (pl. Martin Opitz, Philipp von Zesen, August Buchner, Johann Martin Miller) vagy a bejegyzés szövege egy híres német költő művéből vett idézet. Ezen idézetek 95 százalékát sikerült azonosítani, ezek a szövegek mind ismert művekből származnak, nem találtunk tehát eddig ismeretlen verseket. Szám szerint a 18. századi bejegyzések vannak túlsúlyban (közel 60), az idézetek szerzői között a 18. századi német irodalom szinte minden fontos költőjét megtaláljuk (pl. Gottsched, Hagedorn, Gellert, Haller, Wieland), érdekes azonban, hogy Goethe-idézetet egyáltalán nem találtunk, Schiller-citátumot pedig csak egyet. Ami az idézetek műfaját illeti, a bejegyzők körében a legnépszerűbbek a versek, fabulák és verses elbeszélések voltak, hosszabb epikus művekből ritkábban idéztek. Néhány 18. századi emlékkönyvben találunk barokk költőktől (pl. Fleming, Opitz, Logau) vett idézeteket is, ez is azt bizonyítja, hogy a felvilágosodás korában nem a teljes barokk költészet talált elutasításra. | Within the framework of the project we are investigating the autograph notations of German relevance of 17th-18th -century albums amicorum in the holdings of the Manuscript Collection of National Széchényi Library. Altogether 55 manuscripts volumes were included in our researches. Of the notations we have dealt with the autographs of prominent German poets (e.g. Martin Opitz, Philipp von Zesen, August Buchner, Johann Martin Miller) and with citations taken from famous German poets. Of these citations we could identify 95 per cent, all these texts deriving from well-known works , i.e. so far we have not found unknown poems. As to the amount of records, their majority is from the 18th century (nearly 60), and almost all significant poets of contemporary German literature are represented among the authors cited (e.g. Gottsched, Hagedorn, Gellert, Haller, Wieland). It should be noted as remarkable, that so far no Goethe-citation was found by us, and Schiller was cited only in one case. As to the genre of the works cited, verses, fables and verse novels were the most popular among the authors of records , while citations from longer epic works occur seldom. In some of the 18th century albums amicorum we can find citations from Baroque poets (like Fleming, Opitz, Logau), proving that the age of enlightment did not mean the complete refusal of the whole Baroque literature.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: