Ugrás a tartalomhoz

 

A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainan border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainan border after Schengen)

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1300/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Monograph
Cím:
A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainan border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainan border after Schengen)
Létrehozó:
Baranyi, Béla
Balcsók, István
Dancs, László
Kiss, Éva
Koncz, Gábor
Sallai, János
Szabó, Gyula
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
HC2 Economic policy / gazdaságpolitika
HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa
Tartalmi leírás:
Az alapkutatási jellegű elemzések célja a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kérdéskörének átfogó (komplex) vizsgálata volt a magyar-ukrán államhatár mentén, szoros összefüggésben az európai integrációs folyamatok kihívásaival és a schengeni külső határ új funkcióival. A kutatási program során bebizonyosodott, hogy a részben történeti, részben pedig a kedvezőtlen makro- és mikrogazdasági hatások következtében a terjeszkedő Európa új schengeni határai mentén az öröklött vagy újratermelődő problémák és feszültségek enyhítése, a határforgalom feltételeinek javítása, a határszakasz átjárhatóságának biztosítása Magyarország és Ukrajna számára kölcsönösen fontos nemzeti érdek. A hatékonyabb együttműködés érdekében a nagyívű határközi intézményesült szervezeti rendszerek (pl. Kárpátok Eurorégió) helyett és/vagy mellett a kisebb határközi struktúrák, zömmel közvetlen kétoldalú megyei, kistérségi, város- és/vagy településközi, településszövetségi, döntően projekt típusú, ún. mini-eurorégiós együttműködések szerepének erősítése, funkcionálisan összetartozó határrégió kiépítése elsőrendű feladat a magyar-ukrán külső határok mentén is. Túl a nemzetpolitikai szempontokból kiemelten fontos magyar-magyar - és interetnikus - kapcsolatok ápolásán, a "periféria perifériájára" szorult magyar-ukrán határrégiót érintő alapkutatások a Schengen utáni helyzet hátrányos következményeinek a minimalizálását szolgálják. | The objective of the research was the complex investigation of the issues of borderland and cross-border relations on the Hungarian-Ukrainian border in close relationship with the challenges of the European integration processes and the new functions of the Schengen external border. During the research program it has been justified that on the new Schengen borders of the expanding Europe the relaxation of the inherited and newly occurring problems and tensions, partly historical and partly the consequences of the unfavourable macro and micro economic influences, the improvement of border traffic conditions and the penetrability of the border are mutually important national interests for both Hungary and Ukraine. In order to ensure a more effective cooperation - instead of /besides large-scale institutionalised cross-border structures (Carpathian Euroregion) - the enhancement of the role of minor cross-border structures - mainly direct, bilateral, county, small region, cross-settlement/town, settlement association, so-called mini euro-regional co-operations - and the development of a functionally coherent cross-border area are primary tasks along the Hungarian?Ukrainian external borders as well. Beyond nation-politically significant Hungarian-Hungarian and inter-ethnic relations, the basic research on the extremely marginalised, "periphery of the peripheries" border region serves to minimize the disadvantageous consequences of the situation following the Schengen agreement.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Baranyi, Béla and Balcsók, István and Dancs, László and Kiss, Éva and Koncz, Gábor and Sallai, János and Szabó, Gyula (2008) A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainan border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainan border after Schengen). Project Report. OTKA.
Kapcsolat: