Ugrás a tartalomhoz

 

Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata) = New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1293/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata) = New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe
Létrehozó:
Dezsériné dr. Major, Mária
Botos, Balázs
Krassó, Adrienn
Trönnberg Révai, Adrienne
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2006
Téma:
HF Commerce / kereskedelem
HB4 Dynamics of the economy / gazdasági folyamatok
HD1 Industries / ipar
HE Transportation and Communications
JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa
Tartalmi leírás:
Az EU új iparpolitikája hét új - a versenyképességről, az energiaügyről és környezetvédelemről, a szellemi tulajdonjogokról, a hatékonyabb szabályozásról, az ipari kutatásról és újításról, a piacra jutásról, a szakismeretekről és a strukturális változás irányításáról szóló - kezdeményezést foglal magában. Ezek különleges ágazatokat céloznak, mint például a gyógyszeripart, a védelmi ipart és az információs és kommunikációs technológiákat. Összpontosít továbbá a szakismeretek fejlesztésébe való befektetésre és az emberek változásra való felkészítésére. Az új iparpolitika célja, hogy az alkalmazkodóképesség és a strukturális változás támogatása révén fokozza az EU feldolgozóipara versenyképességét. Terminológiailag ma már csak a szélesebb iparpolitikai értelmezést lehet használni, ami magában foglalja gyártást és a kapcsolódó szolgáltatásokat. Ebben a felfogásban a dezindusztrializáció folytatódásának kérdése nem merül fel élesen, ám a dezindusztrializációs érzést a globalizációs átrendeződés erősíti. Magyarország számára akkor marad - hosszabb távon is - illúzió a tudásiparban a kritikus tömeg hatékony fejlesztése, ha továbbra is szűken értelmezett programokkal operál, és nem képes összehangolni az oktatás-, a tudomány- és az iparpolitikát. Előzőek megvalósítása érdekében a legfontosabb a kooperációs készség növelése, a menedzsment kultúra emelése, az intenzív, kezdeményező, dinamikus iparpolitikai megközelítés és jelenlét megvalósítása. | Industrial policy of the EU contains 7 new initiatives about competitiveness, energy and environment protection, intellectual property, more effective regulation, industrial research and innovations, market accession, professional knowledge and managing structural changes. These initiatives aim e.g. at pharmaceuticals ,defence industries and ICT technologies. Concentrates at investing in developing professional knowledge and also preparing people for changes. Purpose of the new industrial policy is to enhance competitiveness of the EU's manufacturing industry by promoting adopting ability and structural changes. Today one can use the notion of industrial policy only in a wider sense incl. manufacturing and the relevant services. In this sense the problematics of dezindustrialisation has not to be taken so serious however the feeling of it could be strengthen by globalisation. There is a danger in Hungary for a long run in terms of the knowledge industry: reaching the critical mass will remain an illusion in case of further narrow sense programmes and the lack of ability in relevant co-operation among education-, scientific- and industrial policies. To accomplish the before mentioned results there is a need of developing abilities for co-operation, strengthen management culture and providing intensive, dynamic approach and presence in industrial policy.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Dezsériné dr. Major, Mária and Botos, Balázs and Krassó, Adrienn and Trönnberg Révai, Adrienne (2006) Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata) = New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: