Ugrás a tartalomhoz

 

Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában = Role of some neurones of the cochlear nucleus in the primary processing of the auditory information and in determining the parallel ascending pathways serving the hearing function

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1286/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában = Role of some neurones of the cochlear nucleus in the primary processing of the auditory information and in determining the parallel ascending pathways serving the hearing function
Létrehozó:
Szűcs, Géza
Harasztosi, Csaba
Pál, Balázs Zoltán
Pór, Ágnes
Rusznák, Zoltán
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
R1 Medicine (General) / orvostudomány általában
RF Otorhinolaryngology / orr-, fül-, gégészet
Tartalmi leírás:
A munka célja azon felszíni ioncsatornák, szignalizációs rendszerek és modulációs hatások tanulmányozása volt, amelyek lehetővé teszik a hallórendszer kezdeti szakaszán párhuzamosan működő neuronhálózatok kialakítását a hallási információ egyes jellemzőinek feldolgozása céljából. Mind a ganglion spirale, mind a nucleus cochlearis neuronjai expresszálják a depolarizáció-aktivált K+-áram fő komponenseiért (alacsony küszübű dendrotoxin-érzékeny, tranziens és késői egyenirányító áram) felelős Kv alegységeket, ezek megoszlása azonban jelentős sejtek közötti változékonyságot mutat. Különösen érdekes az a megállapítás, hogy nucleus cochlearis dorsalis részében található piramis- és óriásssejtek a morfológiai heterogenitás mellett valószínűleg funkcionálisan is eltérő alcsoportokat alkotnak. A cochlearis neuronok esetében jelentős eltérések mutathatók ki a citoplazmatikus kalciumkötő-fehérjék megoszlásában és mennyiségében. Megállapítottuk, hogy a nucleus cochlearis dorsalis részében levő projekciós neuronok elektromos ingerléssel kiváltott posztszinaptikus aktivitását muszkarinerg modulációs rendszerek jelentősen befolyásolhatják, többféle támadásponttal és következménnyel. Egyes muszkarinerg acetil-kolin-receptorok jelen vannak a cochlearis mag astrocytáiban is, aktiválásuk a sejtek egy részében intracelluláris Ca2+-koncentráció növekedést eredményez, aminek befolyása lehet a cochlearis neuronok közötti információátvitelre. | The main aim was to study those ionic channels, signalisation pathways and modulatory mechanisms that make possible the formation of parallel neuronal networks for decoding the various components of the acoustic information at the initial stages of the auditory pathway. The neurones of the spiral ganglion and the cochlear nucleus express the Kv subunits responsible for all major components of the depolarisation-activated K+ currents (low-threshold dendrotoxin-sensitive, transient and delayed rectifier currents). The distribution and amounts of these subunits, however, show cell-to-cell variability. It is especially noteworthy that the morphologically heterogeneous pyramidal and giant neurones of the dorsal cochlear nucleus seem to form functionally different subgroups. There were characteristic differences in the distribution and quantity of the cytoplasmic calcium-binding proteins in the cochlear neurones. It was found that various postsynaptic electrical phenomena could be elicited on the projection neurones of the dorsal cochlear nucleus using presynaptic electrical stimulation and these activity patterns could be influenced via muscarinergic modulatory mechanisms. Certain muscarinergic acetylcholine receptors are present in the cochelar astrocytes, too. In a fraction of these cells their activation resulted in increases of the cytoplasmic calcium concentration that might have influence on the interneuronal synaptic transmission.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szűcs, Géza and Harasztosi, Csaba and Pál, Balázs Zoltán and Pór, Ágnes and Rusznák, Zoltán (2008) Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában = Role of some neurones of the cochlear nucleus in the primary processing of the auditory information and in determining the parallel ascending pathways serving the hearing function. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: