Ugrás a tartalomhoz

 

Az oxigénsztöchiometria hatása ABO3 típusú (A: Ba, Sr, Ca, lantanidák, B: Fe, Co) perovszkitok és rokon oxidok szerkezetére és fizikai tulajdonságaira = The influence of oxygen stoichiometry on the structure and physical properties of ABO3 type (A: Ba, Sr, Ca, lanthanoids, B: Fe, Co) perovskites and related oxides.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1137/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
Az oxigénsztöchiometria hatása ABO3 típusú (A: Ba, Sr, Ca, lantanidák, B: Fe, Co) perovszkitok és rokon oxidok szerkezetére és fizikai tulajdonságaira = The influence of oxygen stoichiometry on the structure and physical properties of ABO3 type (A: Ba, Sr, Ca, lanthanoids, B: Fe, Co) perovskites and related oxides.
Létrehozó:
Homonnay, Zoltán
Kuzmann, Ernő
Nagy, Sándor
Németh, Zoltán
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
QD02 Physical chemistry / fizikai kémia
QC04 Electricity. Magnetism. Electromagnetism / villamosság, mágnesesség, elektromágnessesség
Tartalmi leírás:
Kutatási projektünk legfontosabb témája a La0.8Sr0.2CoO3  vizsgálata volt emissziós Mössbauer-spektroszkópia segítségével. E kolosszális mágneses ellenállást mutató anyagon a paramágneses és ferromágneses fázis együttes jelenlétét eddig soha nem látott széles tartományban tapasztaltuk, amit változatos méreteloszlású ferromágneses klaszterek létrejöttével értelmeztünk. Megállapítottuk, hogy a Mössbauer-izomereltolódás értéke a ferromágneses fázisban kisebb, mint a paramágneses fázisban, és ez a ferromágneses fázis megnövekedett vezetőképességével hozható összefüggésbe. Ezzel először láttuk be, hogy egy ilyen CMR anyagban fémes vezetés ténylegesen csak a ferromágneses fázishoz kötődik. Először mutattuk meg, hogy az oxigéntartalom csökkenése a rácsban megjelenő vakanciák hatására csökkenti az átlagos mágnesesklaszter-méretet, mivel a hiányzó oxigének megszakítják a mágneses (dupla) kicserélődési kölcsönhatás láncolatát. Ezek az eredmények jelentősen hozzájárulnak a CMR-anyagok mágneses viselkedésének megértéséhez. | As a first proirity within our research project, we have investigated La0.8Sr0.2CoO3  by the help of emission Mössbauer spectroscopy. Co-existence of the ferromagnetic and the paramagnetic fraction was observed in an unprecedentedly wide temperature interval in this colossal magnetoresistant material. This was attributed to the formation of magnetic clusters of variuos sizes. It was found that the Mössbauer isomer shift in the ferromagnetic phase is lower than in the paramagnetic phase, which was interpreted on terms of increased conductivity in the ferromagnetic phase. It was verified at the first time that metallicity is connected solely to the ferromagnetic fraction of the sample. It was demonstrated also at the first time that oxygen removal from the material decreases the average size of the magnetic clusters through injection of vacancies. Oxygen vacancies cut clusters into smaller parts because the chain of double exchange interaction is interrupted due to missing oxygens. These results are important contributions to the understanding of the magnetic behavior of CMR materials.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Homonnay, Zoltán and Kuzmann, Ernő and Nagy, Sándor and Németh, Zoltán (2007) Az oxigénsztöchiometria hatása ABO3 típusú (A: Ba, Sr, Ca, lantanidák, B: Fe, Co) perovszkitok és rokon oxidok szerkezetére és fizikai tulajdonságaira = The influence of oxygen stoichiometry on the structure and physical properties of ABO3 type (A: Ba, Sr, Ca, lanthanoids, B: Fe, Co) perovskites and related oxides. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: