Ugrás a tartalomhoz

 

A ""rejtett tanterv"": változatok iskolai életvilágokra = Hidden curriculum: versions of school life worlds

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1097/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A ""rejtett tanterv"": változatok iskolai életvilágokra = Hidden curriculum: versions of school life worlds
Létrehozó:
Szabó, László Tamás
Buda, Mariann
Buda, András
Papp, János
Peto, Ildikó
Venter, György
Veressné dr. Gönczi, Ibolya
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2006
Téma:
LB2361 Curriculum / tanterv, tantervelmélet
Tartalmi leírás:
A probléma: ''Az intézmény ethoszát, rejtett tantervét, hatásrendszerét alapvet?en meghatározzák a bels? szervezet m?ködése, a tantestületi klíma, a tanárok és diákok, valamint a tanulók közötti formális és informális kapcsolatrendszer.'' (Jelentés a magyar közoktatásról 2003, 239.p) Kutatásunkban az e tényez?k által létrehozott hatásegyüttest neveztük iskolai életvilágoknak, s ennek empirikus vizsgálatára vállalkoztunk. A kutatás tematikus súlypontjai: ** Iskolai életvilágok az inkluzív nevelés (általános) iskoláiban. ** Iskolai életvilágok: rejtett tanterv középfokú iskolákban. ** Tanulási kudarcok a középiskolában. Módszerek ** Tanulói kérd?ív ** Metafora-elemzés Tartalmi eredmények ** Helyzetkép az inkluzív nevelésr?l az észak-alföldi régióban. ** Tanulók iskolai élményvilága jellemz?inek feltárása a metafora-elemzés módszerével (középiskolák) ** Tanulói közérzet feltárása (középiskolák) ** Tanítási rituálék leírása révén pedagógiai kultúrák sajátosságainak jellemzése (adaptív vs. inadaptív tanítási stratégiák illetve értékelési elvárások) ** Tanulási nehézségek és a nekik tulajdonított okok leírása (motivációhiány; implicit, reflektálatlan bels? oktulajdonítás; stressz). Metaszint? eredmények: ** A ''Közérzet'' és a ''Tanítási rituálék'' változólistái: -alkalmasak arra, hogy kiváltsák a megfigyelés módszerét; -alkalmasak nagytömeg? adat begy?jtésére | Hidden curriculum: variations for school life?worlds The problem ??Ethos of the institution, its hidden curriculum are determined by the inner functioning, staff climate, formal and informal relations among teachers and pupils.? (Report on Hungarian public education 2003). In our project we called ?school life?worlds? the mechanisms mentioned above and investigated them empirically. Thematic fields of the project ** School life?worlds and inclusive education (elementary) ** School life?worlds and hidden curricula (secondaryl) ** Failures in learning (secondary) methods ** Questionnary ** Analysis of metaphores about school produced by pupils Content relevant results ** Exploration of the particularities concerning inclusive education in our region (elementary level) ** School as life?world seen by pupils?eyes: metaphore analysis (secondary level) ** Specialities of educational culture int he ?mirror? of teaching rituals (secodary level) ** Difficulties in learning: description of difficulties types and attributions concerning their causes Meta?level yield of the project ** Variables developed for ?How I feel myself in the school? and ?Teaching rituals? seem to be: ?able to substitute the participating observation ?able to huge amount of data for qualitative analysis.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szabó, László Tamás and Buda, Mariann and Buda, András and Papp, János and Peto, Ildikó and Venter, György and Veressné dr. Gönczi, Ibolya (2006) A ""rejtett tanterv"": változatok iskolai életvilágokra = Hidden curriculum: versions of school life worlds. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: