Ugrás a tartalomhoz

 

A moduláris szerveződés szerepe a fehérjék térszerkezetének kialakulásában és a katalítikus funkció megvalósításában = Role of Modular Organization in Formation of the Protein Structure and in Realization of the Enzime Function

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1079/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A moduláris szerveződés szerepe a fehérjék térszerkezetének kialakulásában és a katalítikus funkció megvalósításában = Role of Modular Organization in Formation of the Protein Structure and in Realization of the Enzime Function
Létrehozó:
Kazinczyné Dr. Vas, Mária
Bián, Tünde
Diószeghy, Zoltán
Hajdú, István
Matkovicsné Dr. Varga, Andrea
Pollnerné Flachner, Beáta
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
QH3020 Biophysics / biofizika
Tartalmi leírás:
A 3-foszfoglicerát kináz két doménje közötti együttműködés mechanizmusát írjuk le, amely a domének záródásához vezet és amely az enzim működéséhez szükséges. Funkcionális (enzimkinetika, ligandkötés, irányított mutagenézis) és szerkezeti (krisztallográfia, molekuláris grafika, modellezés, SAXS, DSC) vizsgálatainkból megállapítottuk, hogy i. a kötött szubsztrátok flexibilis foszfátjai időleges kölcsönhatásuk révén hozzájárulnak bizonyos hélixek elmozdulásához és így elősegítik a doménzáródást; ii. az R38 és K215 oldalláncok szükségesek mind a doménmozgáshoz, mind a katalízishez; iii. a terner enzim-szubsztrát komplexben kialakuló speciális H-kötés láncolat felelős az L-jelű béta-redőben lévő fő csukló régió működéséért. A termofil, mezofil és hidegtűrő izopropilmalátdehidrogenázzal végzett összehasonlító denaturációs-renaturációs vizsgálataink megmutatták, hogy a hőstabilitási különbségek a különböző denaturációs sebességekkel hozhatók összefüggésbe. A renaturációs folyamatok hasonló sebessége viszont a konzervativ oldalláncok között létrejövő specifikus kapcsolatoknak tulajdonítható. | Mechanism of interplay between two domains of 3-phosphoglycerate kinase leading to domain closure over the active site, a general problem associated with enzyme function, has been deduced from functional (enzyme kinetic, ligand binding, mutagenesis) and structural (crystallography, molecular graphics, modelling, SAXS, DSC) studies. The main points are: i. the bound substrates assist in movement of certain helices through the temporal interactions with their flexible phosphates and thereby promotes domain closure; ii. the side chains R38 and K215 are essential both in domain movement and the catalysis; iii. a special H-bond network, formed in the ternary enzyme-substrate complex, is responsible for operation of the main hinge at beta-strand L. ? Comparative unfolding-refolding studies with thermophilic, mesophilic and psychrotropic isopropylmalatedehydrogenases have revealed the importance of their different unfolding rates in their different thermal stabilities. The similar refolding rates, however, can be related to formation of specific interactions of the conserved side chains.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Kazinczyné Dr. Vas, Mária and Bián, Tünde and Diószeghy, Zoltán and Hajdú, István and Matkovicsné Dr. Varga, Andrea and Pollnerné Flachner, Beáta (2007) A moduláris szerveződés szerepe a fehérjék térszerkezetének kialakulásában és a katalítikus funkció megvalósításában = Role of Modular Organization in Formation of the Protein Structure and in Realization of the Enzime Function. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: