Ugrás a tartalomhoz

 

Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/930/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Monograph
Cím:
Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity
Létrehozó:
Váradi, Mónika Mária
Bindorffer, Györgyi
Eiler, Ferenc
Kovács, Katalin
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
HA1 Demography / demográfia, népesedési statisztika
JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
Tartalmi leírás:
A vizsgált településeken az elmúlt másfél évtizedben a migrációs folyamatok polarizálódásának lehetünk tanúi. A falvak egy része a népesség tartós csökkenésének következményeivel, az elöregedéssel, a fiatal, képzett generációk eltűnésével küszködik, míg a szuburb falvak éppen a népesség gyors növekedéséből fakadó problémákat igyekeznek kezelni. A német kisebbség, a kisebbségi politizálás esélyei felől nézve mindkét irányú migrációs folyamat kedvezőtlen: egyrészt kiürülnek a kisebbségi kultúra, érdekképviselet intézményesült formái, másrészt a helyi hatalomban mind nagyobb mértékű a svábok térvesztése. Ha a német kisebbség asszimilációról beszélünk, akkor egyúttal a kisebbségi identitás alakváltozásairól beszélünk. A vegyes házasságok - köttessenek bár kisebbségek, kisebbség és többség között -, valamint a németek magyar hazával szembeni mindenkori lojalitása, a többes etnikai, kulturális identitás lehetőségét teremtik meg s táplálják. A kisebbségi identitás elszakadása a családon belül áthagyományozott tradicionális lokális kultúrától és dialektustól, nem csak azt eredményezi, hogy a magyarországi németek számára a kultúra, a (német irodalmi) nyelv az iskolában elsajátítandó tartalommá vált (amely egyébként bárki más számára is hozzáférhető), hanem azt is, hogy a nemzetiségi identitás, kötődés (különösebb kockázat nélküli) választás kérdése lett. Ez viszont azt is jelenti, hogy közösségi identitásként való megmaradása, fenntartása csak tudatos, intézményépítő politikával biztosítható. | In the settlements under survey in the past fifteen years the polarisation of migration tendencies could be observed. A part of the villages struggles with a steady decrease of population , with ageing population and the lack of the young qualified inhabitants, whereas suburban villages try to cope with the problems deriving from the quick increase in population number. In general, for the chances of political representation of ethnic and national minorities both types of migration tendency have proved to be unfavourable. The institutionalised forms of the representation of minority culture and the enforcement of minority rights have become emptied; on the other hand Germans have lost considerable positions and functions in shaping local politics. In case the assimilation of the German minority is taken into consideration, then, at the same time, it should be understood as a transformation of the forms of minority identity. Mixed marriages and the persisting loyalty of Germans to Hungary as homeland establish and promote the possibility of multiple ethnic and cultural identity. The secession of minority identity from the traditional local culture and dialect formerly transmitted within the families results not only in that for Germans in Hungary German culture and standard German language has become a subject to be acquired at educational institutions, but also in that national identity and attachment has become a matter of choice. This means that the maintenance of communal minority identity can only be ensured with conscious institution-constructing policy.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Váradi, Mónika Mária and Bindorffer, Györgyi and Eiler, Ferenc and Kovács, Katalin (2007) Migráció, helyi társadalom, identitás = Migration, local society, identity. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: