Ugrás a tartalomhoz

 

A D4-es dopamin receptor gén 5' régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások = Haplotype structure of the 5' region of the D4 dopamine receptor gene: molecular and psychiatric aspects

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/768/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A D4-es dopamin receptor gén 5' régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások = Haplotype structure of the 5' region of the D4 dopamine receptor gene: molecular and psychiatric aspects
Létrehozó:
Rónai, Zsolt
Nemoda, Zsófia
Székely, Anna
Tárnok, Zsanett
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry / idegkórtan, neurológia, pszichiátria
QH426 Genetics / genetika, örökléstan
Tartalmi leírás:
Napjaink egyik fő kutatási területe a poligénes rendellenességek (pl. pszichiátriai betegségek) genetikai hátterének elemzése. Munkánk során a Tourette-szindróma kialakulásában szerepet játszó genetikai tényezőket vizsgáltuk. Elsőként a D4-es dopamin receptor gén 5? nem kódoló régiójának polimorfizmusait elemeztük, mivel az itt található variációknak feltehetően hatása van a génexpresszióra, a D4-es dopamin receptor pedig a terápiás tapasztalatok alapján szerepet játszik a kórkép kifejlődésében. Munkánk első fő mérföldköve ezen polimorfizmusok (120 bp duplikáció, -616CG, -615AG és -521CT SNP polimorfizmusok) vizsgálatára alkalmas hatékony genotipizáló és haplotipizáló eljárások kidolgozása volt. Az SNP-ket a nagyobb megbízhatóság kedvéért két módszerrel elemeztük, a haplotípust direkt molekuláris technikákkal határoztuk meg. Mivel a Tourette-szindróma genetikai háttere meglehetősen komplex, a szerotonerg neurotranszmisszió fontosabb genetikai polimorfizmusait is bevontuk munkánkba. Egy új típusú variáció, a génszám polimorfizmus (CNV) vizsgálatára alkalmas technikákat is beállítottunk. Megállapítottuk, hogy a MAOA gén 5? régiójában lévő ismétlődési polimorfizmus asszociációt mutat a betegséggel. Emellett a kórkép jellegzetes tünete, a ticek súlyossága és a dopamin transzporter 3? polimorfizmusa között sikerült statisztikailag szignifikáns összefüggést kimutatni. Ezen polimorfizmusok a betegség genetikai rizikófaktorai lehetnek. | One of the most thoroughly investigated topics of today?s genetic research is the analysis of the background of complex, multifactorial (e.g. psychiatric) diseases. The goal of project was the study of those genetic components that might play a role in the development of Tourette-syndrome. The major target of our experiments was the variants in the 5? region of the dopamine D4 receptor gene, as these polymorphisms are supposed to contribute to gene expression regulation. The first milestone of our work was the elaboration of efficient techniques for the investigation of the genotype and haplotype of the 120 bp duplication, -616CG, -615AG and -521CT polymorphisms localized in this region. For higher reliability two independent methods were used for SNP analysis, the haplotype was determined by direct molecular techniques. As the background of Tourette-syndrome is rather complex, candidate genes of the serotonerg system were also involved in the study. Moreover novel methods were elaborated for the analysis of copy number variation (CNV) polymorphisms. It was demonstrated that 5? repeat polymorphism of the MAOA gene showed association with the illness, and connection was showed between a characteristic symptom, tic severity and the 3? polymorphism of dopamine transporter gene as well. Consequently these polymorphisms and genes might be genetic risk factors of Tourette-syndrome.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Rónai, Zsolt and Nemoda, Zsófia and Székely, Anna and Tárnok, Zsanett (2007) A D4-es dopamin receptor gén 5' régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások = Haplotype structure of the 5' region of the D4 dopamine receptor gene: molecular and psychiatric aspects. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: