Ugrás a tartalomhoz

 

A gránum szerkezete és flexibilitása, szerepe regulációs folyamatokban = Granum: structure, flexibility, role in regulatory processes

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/747/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A gránum szerkezete és flexibilitása, szerepe regulációs folyamatokban = Granum: structure, flexibility, role in regulatory processes
Létrehozó:
Mustárdy, László
Garab, Győző
Jávorfi, Tamás
Kovács, László
Menczel, László
Papp, Elemér
Várkonyi, Zsuzsanna
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
QK40 Plant histology / nővényszövettan
QH3020 Biophysics / biofizika
Tartalmi leírás:
Electrontomográfiás vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy a gránumos kloroplasztiszokban a sztróma tilakoidok helikálisan csatlakoznak a gránumokhoz. Vizsgáltuk a gránumos szerkezet flexibilitását. Kisszögű röngenszórással (SAXS), kisszögű neutronszórással (SANS), valamint röngenmikroszkóp (XRM) segítségével vizsgáltuk a membránrendszernek a fényre, valamint ozmotikus és ionösszetételre bekövetkezett szerkezeti változásait. Ezek segitségével bizonyíthatóvá vált a különbüző stresszhatásokra történt szerkezetváltozás, Cirkuláris dikroizmus segitségével kimutattuk, hogy a 2. fotoszisztémához tartozó fénybegyüjtő komplex fontos szerepet tölt be ebben a fényadaptációs és fotoprotekciós regulációs folyamatokban. Kimutattuk, hogy különböző mikroszkópikus biológiai részecskék (kloroplasztisz, gránum partikulumok, izolált LHCII lamelláris aggregátumai, kromoszóma) jól orientálhatóak lineárisan poláros lézer csipesz segitségével. Vizsgáltuk az egysejtű diatom Phaeodactylum tricornutum fénybegyüjtő pigment-protein antenna komplexek makroszerveződését és annak szerkezeti flexibilitását. | With the help of electron tomography we proved that the stroma thylakoids are helically wound around the granaum thylakoids. We studied the flexibility of granal structure using SAXS, SANS and XRM methods. The results show that the light, osmotic and ionic stresses cause structural changes. Circular dicroism shows that the light harvesting complex of photosystem II plays an important role in the light adaptation and protects from the excess light. We have shown that different biological particles (like chloroplasts, granal particles, isolated LHCII lamellar aggregates and chromosomes) can be oriented with linearly polarized laser tweezers. We have studied the structurally flexible macro-organization of the pigment-protein complexes of the diatom Phaeodactylum tricornutum.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Mustárdy, László and Garab, Győző and Jávorfi, Tamás and Kovács, László and Menczel, László and Papp, Elemér and Várkonyi, Zsuzsanna (2008) A gránum szerkezete és flexibilitása, szerepe regulációs folyamatokban = Granum: structure, flexibility, role in regulatory processes. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: