Ugrás a tartalomhoz

 

A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra = The characteristics of the retailing consolidation process and the effects on the small size producing and retailing enterprises

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/614/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra = The characteristics of the retailing consolidation process and the effects on the small size producing and retailing enterprises
Létrehozó:
Seres, Antal
Juhász, Anikó
Radnóti, Éva
Stauder, Márta
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
HF Commerce / kereskedelem
Tartalmi leírás:
A kereskedelmi koncentráció módszertanának átfogó elemzésével és rendszerezésével, továbbá a koncentráció vizsgálatára alkalmas elemzési módok feltárásával igyekeztünk hozzájárulni a módszertan fejlesztéséhez. Létrehoztunk egy olyan adatbázist és módszert, amely lehetővé teszi a hazai kereskedelem vállalati, bolthálózati és települési koncentrációjának vizsgálatát. A koncentráció folyamatában a legnehezebb helyzetben a termelő és kereskedelmi kisvállalkozások, kisboltok vannak, mert csökken a piaci pozíciójuk. Mivel nem tudják megváltoztatni a koncentráció tendenciáját, ezért ahhoz alkalmazkodniuk kell. A társulás jóval nagyobb biztonságot jelent számukra a fennmaradás szempontjából, mit a társulás nélküli lét. A társulásokhoz nem tartozó, színvonalas kisárutermelők és kereskedelmi kisvállalkozások, kisboltok részére lehetőséget jelent a nagy termelő és kereskedelmi vállalatok által szabadon hagyott piaci rések kihasználása. Feltártuk ezeket a lehetőségeket. A túlzott mértékű koncentráció kialakulása és annak hatásaként a termelő és kereskedelmi kisvállalkozások jelentős részének ellehetetlenülése a foglalkoztatottságban betöltött szerepük miatt a munkanélküliség növekedését valószínűsíti. Ennek elkerülése alapvető érdeke a gazdaság- és társadalompolitikának. Ezért a kis méretből erdő hátrányok mérséklésére, versenyképességük növelésére és az alkalmazkodásuk segítésére makroszintű és önkormányzati eszközökre is szükség van. Ezekre javaslatokat tettünk. | By the comprehensive analysis and systematisation of the present methodology we attempted to contribute to the methodology development of the retailing concentration. We developed a database, which enables us to analyse the concentration of the Hungarian retailing by companies, stores and settlement. In the concentration process the small enterprises and stores are in the most difficult situation as their market position is decreasing. They are not able to change the tendency of concentration, therefore, they have to adapt. Regarding sustainability association provides them more security than operating without association. An opportunity is provided for the independent small size commercial farms and retailing enterprises producing at a high level by making use of the market segments left by the large production and commercial companies. We made use of these opportunities. The excessive concentration and consequently the hopeless situation of the majority of the production and commercial small size enterprises will probably lead to increasing unemployment due to their significant role in the employment. It is the fundamental interest of the economic and social policy to avoid this situation. Measures at macro and local governmental levels are required to decrease the disadvantages deriving from the small sizes, to increase their competitiveness and to assist their adaptation. We made recommendations for all of these.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Seres, Antal and Juhász, Anikó and Radnóti, Éva and Stauder, Márta (2008) A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra = The characteristics of the retailing consolidation process and the effects on the small size producing and retailing enterprises. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: