Ugrás a tartalomhoz

 

A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fejlődéstörténete

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/84/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fejlődéstörténete
Létrehozó:
Juhász, Györgyi
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
QE05 Historical geology. Stratigraphy / Földtörténet, rétegtan
QE Geology / földtudományok
Tartalmi leírás:
A Pannon-medence mélymedencebeli pannóniai képződményeiben integrált rétegtani, szedimentológiai, őslénytani és ciklussztratigráfiai vizsgálatokat végeztünk, és következtetéseket vontunk le a medence fejlődéstörténetére vonatkozóan. A pannóniai rétegsorban értelmezett 3.rendű üledékes ciklusok kialakulásában a szerkezeti változások játszottak döntő szerepet, míg a 4.rendű ciklusok a nagyléptékű Milankovics-féle excentricitás klímaciklusokkal mutatnak kapcsolatot. Földtani szelvénysorozat mutatja be a különféle egységek: ciklusok, formációk és biozónák kapcsolatát, valamint a vízszintingadozások hatását az üledékes fáciesekben. Megállapítottuk, hogy a 6.8 és 9.1 Ma között képződött Pa-3 3.rendű szekvencia, amely szélsőséges fáciesváltozásokat és komoly intra-pannon szerkezeti mozgásokat képvisel az Alföld és a Dráva-medence pannóniai rétegsorában, önálló tektonosztratigráfiai ciklust alkot. Lerakódása idején jelentős oldaleltolódásos mozgások kezdődtek a medencében (kb. 7.2 ? 8.0 Ma), majd a Pa-4 szekvenciahatár környékén (cca. 6.8 Ma) megindult a medence inverziója, korábban az eddig feltételezettnél. Korrelációs lehetőségeket kerestünk a Mediterránum és a Paratethys irányában. Mikromineralógiai vizsgálatok során meghatároztuk az alföldi pannóniai üledékek ásványtani összetétel változásainak tendenciáit, fáciesenként, térben és időben, amelyek jól tükrözik a behordási irányokat, valamint a 3.rendű ciklusokat. | Integrated stratigraphic research of the Late-Neogene (Pannonian s.l.) post-rift sedimentary succession of the Pannonian Basin was carried out by regional dip profiles from NW and NE directions. One of the conclusions is that 3rd order cycles were formed by structural changes in the basin while 4th order cycles were driven by large-scale climatic eccentricity cycles of the Milankovitch band. The interrelations in terms of sequence stratigraphy, sedimentology and biostratigraphy as well as their effect on the changes of depositional facies during sedimentary evolution were drawn up by a set of geologic profiles. Among the studied 3rd order cycles the Pa-3, deposited in the 6.8 - 9.1 Ma time frame forms a tectonostratigraphic cycle. This cycle represents a huge amount of sediment yield and extremities in facies architecture driven by renewed strike-slip movements causing transgression and tilting in some areas. Then the structural style completely changed and at SB Pa-4 (appr. 6.8 Ma) a strong relative base level drop occured all around the basin driven most probably by the onset of inversion in the coevel marginal areas. The Sarmatian - Pannonian boundary and the basal marls had special interest in the detailed work. Interrelations to the Mediterranian and other subbasins of the Paratethys were studied. Mineralogical studies showed different types of tendencies in the sands of the Hungarian Plain, pinpointing sediment input as well as 3rd order cycles into the basin.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Juhász, Györgyi (2007) A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fejlődéstörténete. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: