Ugrás a tartalomhoz

 

Adatkezelésre alkalmas kristályos és üveges rendszerek vizsgálata és optimalizálása = Investigation and optimization of crystalline and glassy systems for data processing

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/20/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
Adatkezelésre alkalmas kristályos és üveges rendszerek vizsgálata és optimalizálása = Investigation and optimization of crystalline and glassy systems for data processing
Létrehozó:
Corradi, Gábor
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
QC Physics / fizika
Tartalmi leírás:
Lítium niobát kristályokat fejlesztettünk ki és jellemeztünk különböző Li/Nb aránnyal, oxidációs állapottal és adalékolással, nemlineáris optikai és holográfiai alkalmazásokhoz. Jellemeztük a beépülés rácshelyeit Er adalék esetében, mely a belső terekre érzékeny szondaként a doménfalak és koncentrációs profilok feltérképezéséhez is használható. Az OH- ionok beépülési módjainak - LiTaO3-ban és SBN-ben is elvégzett - infravörös vizsgálatával igazoltuk, hogy a hologramok termikus fixálása és lebomlása LiNbO3-ban protondiffúzión alapul. Meghatároztuk a nemlineáris optikai konstansokat LiNbO3 és egyes borát kristályok esetében.Kimutattuk, hogy a fotorefraktív érzékenység megszűntetésére alkalmas Mg küszöbkoncentráció lecsökken, ha a Li/Nb arány kongruenstől sztöchiometrikus felé tolódik, és leírtuk egyes optikai paraméterek küszöb feletti változását. Megmutattuk, hogy a Ti adalék, melynek Li vagy Nb helyre történő beépülése szintén a Mg másod-adaléktól függ, a Nb alrácsban megfigyelt polaron és bipolaron állapotokhoz hasonló sekély nívókat hoz létre a tiltott sávban.Megmutattuk, hogy az Eu-mal vagy Ce-mal aktivált BaBr2 és BaCl2 egykristályok, illetve az ezeket nanokristályos zárványként tartalmazó halid-cirkonát üvegkerámiák röntgenkép-tároló anyagként előnyösen alkalmazhatók. EPR és fotostimulációt is alkalmazó lumineszcencia méréseink alapján megmagyaráztuk a beírás és kiolvasás mechanizmusát, valamint az ezzel kapcsolatos töltésbefogási folyamatokat. | Lithium niobate crystals with controlled Li/Nb ratios, oxidation states and dopings have been developed and characterized for nonlinear optical and holographic applications. Different sites of Er probes mapping internal fields in domain walls and concentration profiles have been characterized. Thermal fixing of holograms has been shown to be due to proton diffusion based on parallel infrared studies of the composition dependent incorporation of OH ions, observed also in LiTaO3 and SBN crystals. Non-linear optical constants of LiNbO3 and some borate crystals have been determined.The Mg threshold concentration sufficient for the suppression of photorefractive sensitivity has been shown to diminish for LiNbO3 with compositions changing from congruent to stoichiometric. Optical properties of above-threshold crystals have been described. Ti incorporation on Li or Nb site, also dependent on Mg co-doping, was shown to introduce shallow levels in the gap similar to polaron and bipolaron states observed on Nb sites. BaBr2 and BaCl2 single crystals activated by Eu or Ce doping, viz. halide-zirconate glasses containing these crystalline phases as nano-inclusions, have been shown to be efficient materials for prospective X-ray storage phosphor applications. The mechanisms of writing and read-out and the charge trapping processes involved have been explained based on EPR and luminescence measurements including photo-stimulated emission.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Corradi, Gábor (2007) Adatkezelésre alkalmas kristályos és üveges rendszerek vizsgálata és optimalizálása = Investigation and optimization of crystalline and glassy systems for data processing. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: