Ugrás a tartalomhoz

 

Rendezetlen kvantum spinrendszerek = Disordered quantum spinsystems

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/12/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
Rendezetlen kvantum spinrendszerek = Disordered quantum spinsystems
Létrehozó:
Iglói, Ferenc
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
QC Physics / fizika
Tartalmi leírás:
Különböző sokrészecskés rendszerek (kvantum spinláncok, létrák és réteges rendszerek; klasszikusspinrendszerek és sztochasztikus folyamatok, stb.) kooperatív viselkedését vizsgáltuk rendezetlenségjelenlétében. Speciális renormálási csoport eljárást használva megállapítottuk, hogy számos vizsgáltproblémánánál a rendezetlenségi fluktuációk domináns szerepet játszanak a determinisztikus (termikus, kvantum, sztochasztikus) fluktuációkkal szemben. A kvantum spinláncoknál ismert végtelenül rendezetlenés erősen rendezetlen fixpont fogalmát kiterjesztettük klasszikus rendszerekre és sztochasztikusfolyamatokra is. Több egydimenziós probléma esetén (rendezetlen kvantum Ising modell, rendezetlen kontakt folyamat, rendezetlen aszimmetrikus kizárási folyamat, stb.) aszinguláris tulajdonságokat aszimptotikusan egzaktul meghatároztuk,mind a kritikus pontban, mind azon kívül az un. Griffiths fázisban. Vizsgáltuk a rendezetlenség erősségénekváltozásakor tapasztalható átmeneteket is. | We have studied the cooperative behaviour of different manyparticle systems (quantum spin chains, laddersand layered systems; classical spin systems and stochastic processes, etc.) in the presence of quencheddisorder. Using a special renormalization group procedure we have found that for several studied problemsthe disorder fluctuations play a dominant role over deterministic (thermal, quantum or stochastic) fluctuations. The concept of infinite disorder and strong disorder fixed points, known for random quantum spin chains hasbeen extended to classical systems and stochastic processes, too. For several one-dimensional problems(random quantum Ising model, random contact process, random asymmetric exclusion process, etc.) thesingular properties are asymptotically exactly determined, both at the critical point and outside thecritical point, in the so called Griffiths phase. We have also studied the cross-overs by varying thestrength of the disorder.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Iglói, Ferenc (2007) Rendezetlen kvantum spinrendszerek = Disordered quantum spinsystems. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: